Kuso Manga Bukuro

Tên khác: Shitty Manga Bag

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Drama , Horror , Mystery , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 14 - Đang tiến hànhCác câu chuyện ngắn nhưng rất thốn :3 Page của nhóm: https://www.facebook.com/GocTruyenVui
Nhóm dịch: GTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kuso Manga Bukuro 14 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 21.06.2015 Kuso Manga Bukuro 1 21.06.2015