Kyou kara Hitman

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại:

Chương mới nhất: 28 - Đang tiến hànhSát thủ tạm thời! Điều đó có làm bạn hứng thú không? Bên tay phải, ngón tay trỏ đặt trên cò súng, bên tay trái là nhẫn cưới, đó là cuộc sống mới của Tokichi Một nhân viên văn phòng hậu đậu và nhút nhát, bị ép buộc phải trở thành một sát thủ mổi đêm, một cuộc sống hai mặt: cuối đầu vào ban ngày, và đấu súng khi đêm xuống.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kyou kara Hitman 28 22.10.2015 Kyou kara Hitman 27 22.10.2015 Kyou kara Hitman 26 20.10.2015 Kyou kara Hitman 25 19.10.2015 Kyou kara Hitman 24 19.10.2015 Kyou kara Hitman 23 19.10.2015 Kyou kara Hitman 22 19.10.2015 Kyou kara Hitman 21 19.10.2015 Kyou kara Hitman 20 16.10.2015 Kyou kara Hitman 19 16.10.2015 Kyou kara Hitman 18 16.10.2015 Kyou kara Hitman 17 16.10.2015 Kyou kara Hitman 16 16.10.2015 Kyou kara Hitman 15 16.10.2015 Kyou kara Hitman 14 16.10.2015 Kyou kara Hitman 13 16.10.2015 Kyou kara Hitman 12 16.10.2015 Kyou kara Hitman 11 16.10.2015 Kyou kara Hitman 10 16.10.2015 Kyou kara Hitman 9 16.10.2015 Kyou kara Hitman 8 16.10.2015 Kyou kara Hitman 7 16.10.2015 Kyou kara Hitman 6 16.10.2015 Kyou kara Hitman 5 16.10.2015 Kyou kara Hitman 4 16.10.2015 Kyou kara Hitman 3 16.10.2015 Kyou kara Hitman 2 16.10.2015 Kyou kara Hitman 1 16.10.2015