Kyou, Koi wo Hajimemasu

Tên khác: Mộng Mơ Đầu Đời

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life , Smut .

Chương mới nhất: 99.5 - Đang tiến hànhTrong ngày đầu tiên của năm học cấp 3, Tsubaki vô tình gặp một người cùng tên và cảm thấy sững sờ khi đó là 1 anh chàng để tóc dài. Cô càng cảm thấy ghét cậu bạn cùng tên đó hơn nữa khi người đó đã có số điểm tuyển sinh vao trường cao hơn cô và có tính cách mà theo cô chẳng dễ ưa chút nào. Không may mắn cho Tsubaki, cô lại học cùng lớp với anh chàng cùng tên đó. Không chịu được trước những lời dè bỉu, khiêu khích của cậu bạn Tsubaki Kyouta, cô đã dùng kéo cắt mái tóc dài của cậu ta. Và từ đó, câu chuyện của họ bắt đầu…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kyou, Koi wo Hajimemasu 99.5 Manga Team 11.07.2014 Kyou, Koi wo Hajimemasu 99 Manga Team 9.06.2014 Kyou, Koi wo Hajimemasu 98 Manga Team 9.06.2014 Kyou, Koi wo Hajimemasu 97 Manga Team 30.05.2014 Kyou, Koi wo Hajimemasu 96 Manga Team 30.05.2014 Kyou, Koi wo Hajimemasu 95 Manga Team 30.05.2014 Kyou, Koi wo Hajimemasu 94 Manga Team 30.05.2014 Kyou, Koi wo Hajimemasu 93 Manga Team 2.11.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 92 Manga Team 2.11.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 91 Manga Team 2.11.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 90 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 89 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 88 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 87 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 86 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 85 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 84 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 83 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 82 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 81 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 80 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 79 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 78 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 77 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 76 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 75 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 74 Manga Team 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 73 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 72 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 71 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 70 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 69 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 68 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 67 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 66 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 65 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 64 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 63 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 62 TKVN Group 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 61 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 60 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 59 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 58 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 57 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 56 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 55 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 54 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 53 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 52 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 51 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 50 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 49 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 48 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 47 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 46 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 45 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 44 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 43 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 42 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 41 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 40 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 39 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 38 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 37 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 36 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 35 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 34 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 33 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 32 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 31 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 30 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 29 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 28 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 27 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 26 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 25 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 24 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 23 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 22 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 21 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 20 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 19 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 18 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 17 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 16 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 15 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 14 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 13 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 12 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 11 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 10 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 9 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 8 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 7 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 6 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 5 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 4 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 3 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 2 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013 Kyou, Koi wo Hajimemasu 1 A.N.JELL + manga24h.com 16.10.2013