Kyou no kira kun

Tên khác: Today

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Romance , Shoujo , Tragedy .

Chương mới nhất: 33 - Hoàn thànhHứa với em…. Rằng 365 ngày còn lại… Tôi sẽ ngắm nhìn em, cho đến khi đôi mắt này nhòa đi…
Nguồn: PinkyLady♥♥♥ – Vnsharing.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kyou no kira kun 33 19.08.2016 Kyou no kira kun 32 19.08.2016 Kyou no kira kun 31 19.08.2016 Kyou no kira kun 30 19.08.2016 Kyou no kira kun 29 19.08.2016 Kyou no kira kun 28 19.08.2016 Kyou no kira kun 27 19.08.2016 Kyou no kira kun 26 19.08.2016 Kyou no kira kun 25 19.08.2016 Kyou no kira kun 24 19.08.2016 Kyou no kira kun 23 20.06.2015 Kyou no kira kun 22 20.06.2015 Kyou no kira kun 21 12.06.2015 Kyou no kira kun 20 12.06.2015 Kyou no kira kun 19 12.06.2015 Kyou no kira kun 18 12.06.2015 Kyou no kira kun 17 12.06.2015 Kyou no kira kun 16 12.06.2015 Kyou no kira kun 15 12.06.2015 Kyou no kira kun 14 12.06.2015 Kyou no kira kun 13 12.06.2015 Kyou no kira kun 12 12.06.2015 Kyou no kira kun 11 12.06.2015 Kyou no kira kun 10 12.06.2015 Kyou no kira kun 9 12.06.2015 Kyou no kira kun 8 12.06.2015 Kyou no kira kun 7 12.06.2015 Kyou no kira kun 6 12.06.2015 Kyou no kira kun 5 12.06.2015 Kyou no kira kun 4 12.06.2015 Kyou no kira kun 3 12.06.2015 Kyou no kira kun 2 12.06.2015 Kyou no kira kun 1 12.06.2015