Kyoukai no Rinne

Tên khác: Cảnh Giới Luân Hồi

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 240 - Đang tiến hànhKhi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới 1 nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi – nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là…thần chết…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Kyoukai no Rinne 240 23.10.2016 Kyoukai no Rinne 239 23.10.2016 Kyoukai no Rinne 238 22.10.2016 Kyoukai no Rinne 237 22.10.2016 Kyoukai no Rinne 236 22.10.2016 Kyoukai no Rinne 235 28.08.2016 Kyoukai no Rinne 235 22.10.2016 Kyoukai no Rinne 234 18.07.2016 Kyoukai no Rinne 233 18.07.2016 Kyoukai no Rinne 232 18.07.2016 Kyoukai no Rinne 231 14.07.2016 Kyoukai no Rinne 230 11.07.2016 Kyoukai no Rinne 229 8.07.2016 Kyoukai no Rinne 228 8.07.2016 Kyoukai no Rinne 227 8.07.2016 Kyoukai no Rinne 226 3.07.2016 Kyoukai no Rinne 225 30.06.2016 Kyoukai no Rinne 224 21.06.2016 Kyoukai no Rinne 223 xcomicvn 15.06.2016 Kyoukai no Rinne 222 xcomicvn 9.06.2016 Kyoukai no Rinne 222 9.06.2016 Kyoukai no Rinne 221 5.06.2016 Kyoukai no Rinne 220 23.05.2016 Kyoukai no Rinne 219 20.05.2016 Kyoukai no Rinne 218 20.05.2016 Kyoukai no Rinne 217 20.05.2016 Kyoukai no Rinne 216 20.05.2016 Kyoukai no Rinne 215 20.05.2016 Kyoukai no Rinne 214 20.05.2016 Kyoukai no Rinne 213 20.05.2016 Kyoukai no Rinne 212 19.05.2016 Kyoukai no Rinne 211 xcomicvn 16.03.2016 Kyoukai no Rinne 210 16.03.2016 Kyoukai no Rinne 209 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 208 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 207 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 206 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 205 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 204 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 203 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 202 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 201 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 200 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 199 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 198 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 197 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 196 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 195 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 194 xcomicvn 25.01.2016 Kyoukai no Rinne 193 xcomicvn 18.11.2015 Kyoukai no Rinne 192 xcomicvn 6.08.2015 Kyoukai no Rinne 191 6.08.2015 Kyoukai no Rinne 190 xcomicvn 22.06.2015 Kyoukai no Rinne 189 xcomicvn 7.09.2014 Kyoukai no Rinne 188 xcomicvn 21.07.2014 Kyoukai no Rinne 187 xcomicvn 19.07.2014 Kyoukai no Rinne 186 xcomicvn 19.07.2014 Kyoukai no Rinne 185 xcomicvn 19.07.2014 Kyoukai no Rinne 184 xcomicvn 19.07.2014 Kyoukai no Rinne 183 xcomicvn 19.07.2014 Kyoukai no Rinne 182 xcomicvn 19.07.2014 Kyoukai no Rinne 181 xcomicvn 19.07.2014 Kyoukai no Rinne 180 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 179 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 178 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 177 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 176 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 175 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 174 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 173 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 172 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 171 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 170 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 169 xcomicvn 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 168 BHH_FC 11.07.2014 Kyoukai no Rinne 167 BHH_FC 30.04.2014 Kyoukai no Rinne 166 BHH_FC 30.04.2014 Kyoukai no Rinne 165 BHH_FC 21.04.2014 Kyoukai no Rinne 164 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 163 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 162 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 161 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 160 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 159 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 158 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 157 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 156 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 155 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 154 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 153 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 152 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 151 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 150 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 149 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 148 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 147 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 146 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 145 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 144 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 143 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 142 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 141 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 140 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 139 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 138 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 137 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 136 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 135 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 134 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 133 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 132 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 131 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 130 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 129 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 128 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 127 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 126 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 125 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 124 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 123 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 122 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 121 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 120 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 119 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 118 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 117 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 116 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 115 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 114 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 113 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 112 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 111 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 110 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 109 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 108 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 107 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 106 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 105 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 104 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 103 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 102 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 101 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 100 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 99 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 98 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 97 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 96 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 95 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 94 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 93 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 92 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 91 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 90 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 89 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 88 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 87 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 86 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 85 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 84 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 83 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 82 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 81 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 80 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 79 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 78 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 77 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 76 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 75 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 74 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 73 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 72 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 71 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 70 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 69 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 68 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 67 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 66 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 65 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 64 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 63 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 62 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 61 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 60 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 59 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 58 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 57 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 56 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 55 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 54 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 53 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 52 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 51 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 50 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 49 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 48 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 47 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 46 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 45 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 44 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 43 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 42 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 41 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 40 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 39 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 38 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 37 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 36 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 35 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 34 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 33 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 32 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 31 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 30 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 29 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 28 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 27 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 26 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 25 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 24 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 23 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 22 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 21 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 20 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 19 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 18 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 17 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 16 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 15 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 14 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 13 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 12 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 11 xcomicvn 9.09.2014 Kyoukai no Rinne 10 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 9 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 8 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 7 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 6 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 5 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 4 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 3 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 2 xcomicvn 8.09.2014 Kyoukai no Rinne 1 xcomicvn 8.09.2014