L-DK

Tên khác: L D; L.DK

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 75 - Đang tiến hànhShuusei Kugayama là “hoàng tử” của trường trung học của mình, nhưng anh ta luôn từ chối mọi lời tỏ tình – trong đó có người bạn tốt nhất của Aoi Nishimori. Mặc dù ban đầu rất ghét anh ta nhưng khi Aoi sống chung với Shuusei, cô bắt đầu suy nghĩ rằng anh ta không hẳn là kẻ xấu như cô nghĩ…


L-DK manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng L-DK 75 15.10.2017 L-DK 74 15.10.2017 L-DK 73 15.10.2017 L-DK 72 19.08.2017 L-DK 71 9.08.2017 L-DK 70 9.08.2017 L-DK 69 9.08.2017 L-DK 68 9.08.2017 L-DK 67 13.11.2016 L-DK 66 20.10.2016 L-DK 65 15.10.2016 L-DK 64 7.10.2016 L-DK 63 29.09.2016 L-DK 62 20.09.2016 L-DK 61 xiS 9.03.2016 L-DK 60 25.12.2015 L-DK 59 xiS 7.12.2015 L-DK 58 xiS 19.10.2015 L-DK 57 xiS 5.10.2015 L-DK 56 xiS 5.10.2015 L-DK 55 Otaku Plus 5.07.2015 L-DK 54 Otaku Plus 5.07.2015 L-DK 53 xiS 20.06.2015 L-DK 52 xiS 1.04.2015 L-DK 51 xiS 15.01.2015 L-DK 50 xiS 15.01.2015 L-DK 49 xiS 3.01.2015 L-DK 48 xiS 14.12.2014 L-DK 47 xiS 2.12.2014 L-DK 46 xiS 2.11.2014 L-DK 45 xiS 6.10.2014 L-DK 44 xiS 5.10.2014 L-DK 43 xiS 16.09.2014 L-DK 42 xiS 16.08.2014 L-DK 41 xiS 11.07.2014 L-DK 40 xiS 5.04.2014 L-DK 39 xiS 14.09.2013 L-DK 38 xiS 14.09.2013 L-DK 37 xiS 14.09.2013 L-DK 36 xiS 14.09.2013 L-DK 35 xiS 14.09.2013 L-DK 34 xiS 14.09.2013 L-DK 33 xiS 11.09.2013 L-DK 32 xiS 11.09.2013 L-DK 31 xiS 11.09.2013 L-DK 30 xiS 11.09.2013 L-DK 29 xiS 11.09.2013 L-DK 28 xiS 11.09.2013 L-DK 27 xiS 11.09.2013 L-DK 26 xiS 11.09.2013 L-DK 25 xiS 11.09.2013 L-DK 24.5 xiS 11.09.2013 L-DK 24 xiS 11.09.2013 L-DK 23 xiS 11.09.2013 L-DK 22 xiS 11.09.2013 L-DK 21 xiS 11.09.2013 L-DK 20 xiS 11.09.2013 L-DK 19 xiS 11.09.2013 L-DK 18 xiS 11.09.2013 L-DK 17 xiS 11.09.2013 L-DK 16 xiS 11.09.2013 L-DK 15 xiS 11.09.2013 L-DK 14 xiS 11.09.2013 L-DK 13 xiS 11.09.2013 L-DK 12 xiS 11.09.2013 L-DK 11 xiS 11.09.2013 L-DK 10 xiS 11.09.2013 L-DK 9 xiS 11.09.2013 L-DK 8 xiS 11.09.2013 L-DK 7 xiS 11.09.2013 L-DK 6 xiS 11.09.2013 L-DK 5 xiS 11.09.2013 L-DK 4 xiS 11.09.2013 L-DK 3 xiS 11.09.2013 L-DK 2 xiS 11.09.2013 L-DK 1 xiS 11.09.2013