La Mosca

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Manhwa , Martial Arts , Mystery , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 47 - Hoàn thànhKashoo, công ty sản xuất bánh kẹo và cà phê nổi tiếng một cách kì lạ, chuyên làm ra những sản phẩm gây nghiện khách hàng. Tuy nhiên, đằng sau đó là một loạt các bí ẩn như việc: Họ kiếm nguồn nguyên liệu bằng cách nào? Hòn đảo nơi họ sản xuất ẩn chứa thứ gì?


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng La Mosca 47 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 46 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 45 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 44 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 43 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 42 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 41 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 40 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 39 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 38 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 37 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 36 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 35 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 34 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 33 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 32 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 31 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 30 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 29 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 28 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 27 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 26 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 25 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 24 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 23 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 22 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 21 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 20 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 19 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 18 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 17 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 16 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 15 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 14 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 13 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 12 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 11 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 10 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 9 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 8 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 7 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 6 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 5 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 4 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 3 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 2 comicvn.net 14.09.2013 La Mosca 1 comicvn.net 14.09.2013