Lady Georgie

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Drama , Historical , Romance , Shoujo , Tragedy .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhGeorgie là câu chuyện về một cô gái sống với gia đình cô bé ở nước Uc. Họ sống trên một cánh đồng rộng lớn ở ngoại ô. Georgie là một cô bé rất hiếu động và đáng yêu. Cô yêu các anh trai mình, Abel và Arthur, và họ là những người bạn thân. Cô bé luôn đeo một chiếc vòng tay nắm giữ một bí mật mà cô bé không biết. Mẹ cô bé lại rất khắt khe với cô mà không để cô biết lý do. Nhưng cuối cùng bí mật cũng bị bại lộ, và cả thế giới của cô bé sụp đổ. Georgie từ đó cố gắng kiên cường và dũng cảm để đối mặt với sự thật đó…


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lady Georgie 45 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 44 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 43 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 42 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 41 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 40 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 39 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 38 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 37 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 36 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 35 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 34 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 33 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 32 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 31 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 30 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 29 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 28 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 27 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 26 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 25 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 24 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 23 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 22 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 21 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 20 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 19 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 18 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 17 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 16 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 15 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 14 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 13 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 12 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 11 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 10 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 9 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 8 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 7 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 6 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 5 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 4 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 3 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 2 Miu Miu 15.09.2013 Lady Georgie 1 Miu Miu 15.09.2013