Last Game

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 51 - Đang tiến hànhYanagi! Giàu có! Thông mình! Đẹp trai! Luôn là tâm điểm của các cô gái! Cậu luôn đứng nhất ở mọi vị trí! Cho đến một ngày… Kujou, cô gái nhà nghèo, ít nói xuất hiện, cướp mất vị trí No. 1 của cậu. Một câu chuyện tình trong sáng, xoay quanh “Trận đấu cuối cùng” của họ! Người chiến thắng sẽ là ai? =v=Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Last Game 51 13.08.2016 Last Game 50 9.07.2016 Last Game 49 Moon Team 30.06.2016 Last Game 48 Moon Team 25.02.2016 Last Game 47 3.02.2016 Last Game 46 2.02.2016 Last Game 45 Moon Team 19.10.2015 Last Game 44 Moon Team 1.09.2015 Last Game 43 Moon Team 1.09.2015 Last Game 42 Moon Team 6.07.2015 Last Game 41 Moon Team 9.06.2015 Last Game 40 Moon Team 10.05.2015 Last Game 39 Moon Team 13.04.2015 Last Game 38 san hime 4.04.2015 Last Game 37 san hime 4.04.2015 Last Game 36 san hime 15.03.2015 Last Game 35 san hime 7.02.2015 Last Game 34 san hime 7.02.2015 Last Game 33 san hime 17.01.2015 Last Game 32 san hime 4.01.2015 Last Game 31 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 30 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 29 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 28 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 27 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 26 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 25 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 24 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 23 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 22.5 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 22 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 21 Waya Fansub 22.12.2014 Last Game 20 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 19 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 18 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 17 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 16 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 15 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 14 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 13 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 12 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 11 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 10 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 9 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 8 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 7 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 6 Waya Fansub 21.12.2014 Last Game 5 Hanabi Group 21.12.2014 Last Game 4 Hanabi Group 21.12.2014 Last Game 3 Hanabi Group 21.12.2014 Last Game 2 Hanabi Group 21.12.2014 Last Game 1 Hanabi Group 21.12.2014