Law of Ueki Plus

Tên khác: Ueki no Housoku Purasu; The Law of Ueki Plus

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhBộ truyện “Luật của Ueki Plus” ra đời sau 2 năm kể từ khi phần một “Luật của Ueki” kết thúc. Các bạn của chúng ta đã đi theo mỗi con đường riêng, đang sống trong hòa bình. Tuy nhiên, một lần nữa Trái Đất lại rơi vào một âm mưu trộm cắp: những kỉ niệm của mọi người trên thế giới, Ueki – người duy nhất không bị trộm mất kỉ niệm của mình, đã lên đường đến một thế giới mới để giải phóng kỉ niệm của mọi người. Tại đây, nơi mà những người bạn mới, những địch thủ mới và những sức mạnh mới đang chờ đợi cậu ta.


Read Law of Ueki Plus manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Law of Ueki Plus 43 13.11.2015 Law of Ueki Plus 42 8.11.2015 Law of Ueki Plus 41 8.11.2015 Law of Ueki Plus 40 8.11.2015 Law of Ueki Plus 39 30.10.2015 Law of Ueki Plus 38 23.10.2015 Law of Ueki Plus 38 25.10.2015 Law of Ueki Plus 37 23.10.2015 Law of Ueki Plus 36 23.10.2015 Law of Ueki Plus 35 17.10.2015 Law of Ueki Plus 34 17.10.2015 Law of Ueki Plus 33 9.10.2015 Law of Ueki Plus 32 27.06.2015 Law of Ueki Plus 31 27.06.2015 Law of Ueki Plus 30 27.06.2015 Law of Ueki Plus 29 27.06.2015 Law of Ueki Plus 28 27.06.2015 Law of Ueki Plus 27 27.06.2015 Law of Ueki Plus 26 27.06.2015 Law of Ueki Plus 25 27.06.2015 Law of Ueki Plus 24 27.06.2015 Law of Ueki Plus 23 27.06.2015 Law of Ueki Plus 22 27.06.2015 Law of Ueki Plus 20 27.06.2015 Law of Ueki Plus 19 27.06.2015 Law of Ueki Plus 18 27.06.2015 Law of Ueki Plus 17 27.06.2015 Law of Ueki Plus 16 27.06.2015 Law of Ueki Plus 15 27.06.2015 Law of Ueki Plus 14 27.06.2015 Law of Ueki Plus 13 27.06.2015 Law of Ueki Plus 12 27.06.2015 Law of Ueki Plus 11 27.06.2015 Law of Ueki Plus 10 27.06.2015 Law of Ueki Plus 9 27.06.2015 Law of Ueki Plus 8 27.06.2015 Law of Ueki Plus 7 27.06.2015 Law of Ueki Plus 6 27.06.2015 Law of Ueki Plus 5 27.06.2015 Law of Ueki Plus 4 27.06.2015 Law of Ueki Plus 3 27.06.2015 Law of Ueki Plus 2 27.06.2015 Law of Ueki Plus 1.2 27.06.2015 Law of Ueki Plus 1.1 27.06.2015