Law of Ueki

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 147 - Đang tiến hànhHọc sinh cấp hai Ueki Kosuke có một khả năng kì lạ: cậu có thể biến bất cứ vật gì cậu cho là rác thành một cái cây. Khả năng này được giáo viên chủ nhiệm của Ueki, thầy giáo Kobayashi, ban cho cậu. Ueki giữ bí mật về khả năng của mình cho đến một ngày người bạn cùng lớp của cậu, Mori Ai, phát hiện ra. Ai bắt đầu theo bám Ueki và cố gắng tìm ra thân phận của cậu, nhưng lại giúp đỡ cậu ta sau khi biết được những sự hi sinh mà Ueki phải trả để sử dụng khả năng của mình.


Law of Ueki manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Law of Ueki 147 13.11.2016 Law of Ueki 146 13.11.2016 Law of Ueki 145 13.11.2016 Law of Ueki 144 13.11.2016 Law of Ueki 143 13.11.2016 Law of Ueki 142 23.10.2016 Law of Ueki 141 23.10.2016 Law of Ueki 140 23.10.2016 Law of Ueki 139 23.10.2016 Law of Ueki 138 9.10.2016 Law of Ueki 137 7.10.2016 Law of Ueki 136 2.10.2016 Law of Ueki 135 30.09.2016 Law of Ueki 134 25.09.2016 Law of Ueki 133 23.09.2016 Law of Ueki 132 18.09.2016 Law of Ueki 131 16.09.2016 Law of Ueki 130 11.09.2016 Law of Ueki 129 9.09.2016 Law of Ueki 128 9.09.2016 Law of Ueki 127 9.09.2016 Law of Ueki 126 9.09.2016 Law of Ueki 124 21.08.2016 Law of Ueki 123 19.08.2016 Law of Ueki 122 19.08.2016 Law of Ueki 121 12.08.2016 Law of Ueki 120 7.08.2016 Law of Ueki 119 5.08.2016 Law of Ueki 118 31.07.2016 Law of Ueki 117 29.07.2016 Law of Ueki 116 24.07.2016 Law of Ueki 115 22.07.2016 Law of Ueki 114 17.07.2016 Law of Ueki 113 15.07.2016 Law of Ueki 112 10.07.2016 Law of Ueki 111 8.07.2016 Law of Ueki 110 3.07.2016 Law of Ueki 109 1.07.2016 Law of Ueki 108 26.06.2016 Law of Ueki 107 24.06.2016 Law of Ueki 106 SISG 20.06.2016 Law of Ueki 105 SISG 20.06.2016 Law of Ueki 104 SISG 20.06.2016 Law of Ueki 103 SISG 20.06.2016 Law of Ueki 102 20.06.2016 Law of Ueki 101 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 100 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 99 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 98 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 97 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 96 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 95 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 94 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 93 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 92 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 91 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 90 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 89.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 89 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 88 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 87 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 86 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 85 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 84 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 83 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 82 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 81 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 80 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 79.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 79 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 78 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 77 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 76 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 75 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 74 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 73 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 72 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 71 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 70 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 69.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 69 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 68 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 67 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 66 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 65 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 64 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 63 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 62 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 61 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 60 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 59.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 59 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 58 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 57 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 56 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 55 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 54 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 53 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 52 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 51 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 50 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 49.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 49 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 48 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 47 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 46 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 45 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 44 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 43 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 42 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 41 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 40 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 39.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 39 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 38 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 37 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 36 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 35 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 34 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 33 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 32 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 31 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 30 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 29.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 29 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 28 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 27 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 26 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 25 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 24 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 23 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 22 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 21 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 20 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 19.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 19 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 18 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 17 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 16 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 15 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 14 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 13 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 12 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 11 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 10 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 9.5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 9 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 8 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 7 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 6 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 5 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 4 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 3 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 2 blogtruyen.com 13.10.2014 Law of Ueki 1 blogtruyen.com 13.10.2014