Legend Isekai

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 34 - Đang tiến hànhMain chết xong chuyển sinh với năng lực bá đạo và có pet ngon…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Legend Isekai 34 20.08.2019 Legend Isekai 33 20.08.2019 Legend Isekai 32 27.05.2019 Legend Isekai 31 11.05.2019 Legend Isekai 30 13.03.2019 Legend Isekai 27 21.01.2019 Legend Isekai 26 21.01.2019 Legend Isekai 25 21.01.2019 Legend Isekai 24 21.01.2019 Legend Isekai 23 21.01.2019 Legend Isekai 22 21.01.2019 Legend Isekai 21 21.01.2019 Legend Isekai 20 21.01.2019 Legend Isekai 19 21.01.2019 Legend Isekai 18 21.01.2019 Legend Isekai 17 21.01.2019 Legend Isekai 16 21.01.2019 Legend Isekai 15 21.01.2019 Legend Isekai 14 21.01.2019 Legend Isekai 13 21.01.2019 Legend Isekai 12 21.01.2019 Legend Isekai 11 21.01.2019 Legend Isekai 10 21.01.2019 Legend Isekai 9 21.01.2019 Legend Isekai 8 21.01.2019 Legend Isekai 7 21.01.2019 Legend Isekai 6 21.01.2019 Legend Isekai 5 21.01.2019 Legend Isekai 4 21.01.2019 Legend Isekai 3.2 21.01.2019 Legend Isekai 3 21.01.2019 Legend Isekai 2 21.01.2019 Legend Isekai 1.2 21.01.2019 Legend Isekai 1 21.01.2019