Lessa 2: The Crimson Knight

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural .

Chương mới nhất: 107 - Đang tiến hànhLessa 2: The Crimson Knight:

Phần 2 của truyện Lessa. 1 năm sau sự kiện thử nghiệm vệ tinh Mặt Trời thất bại, đảo Lục Giác giờ đã trở thành vương quốc của lũ Deman, con người phải sống chui lủi khắp nơi và lũ Deman có thể ập tới bất kì lúc nào, Rano và Lessa đang ở đâu ? Chuyện gì sẽ xảy ra với số phận loài người đây ?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lessa 2: The Crimson Knight 107 3.02.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 106 2.02.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 105 1.02.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 104 1.02.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 103 1.02.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 102 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 101 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 100 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 99 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 98 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 97 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 96 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 95 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 94 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 93 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 92 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 91 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 90 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 89 30.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 88 12.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 87 11.01.2019 Lessa 2: The Crimson Knight 83 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 82 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 81 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 80 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 79 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 78 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 77 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 76 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 75 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 74 28.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 73 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 72 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 71 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 70 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 69 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 68 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 67 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 66 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 65 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 64 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 63 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 62 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 61 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 60 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 59 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 58 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 57 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 56 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 55 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 54 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 53 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 52 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 51 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 50 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 49 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 48 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 47 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 46 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 45 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 44 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 43 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 42 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 41 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 40 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 39 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 38 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 37 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 36 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 35 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 34 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 33 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 32 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 31 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 30 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 29 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 28 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 27 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 26 27.12.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 25 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 24 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 23 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 22 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 21 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 20 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 19 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 18 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 17 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 16 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 15 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 14 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 13 8.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 12 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 11 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 10 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 9 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 8 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 7 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 6 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 5 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 4 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 3 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 2 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 1 7.10.2018 Lessa 2: The Crimson Knight 0 7.10.2018