Lessa

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhUpdate sauTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lessa 32 10.08.2018 Lessa 31 9.08.2018 Lessa 30 8.08.2018 Lessa 29 7.08.2018 Lessa 28 6.08.2018 Lessa 27 6.08.2018 Lessa 26 6.08.2018 Lessa 25 6.08.2018 Lessa 24 6.08.2018 Lessa 23 1.08.2018 Lessa 22 11.08.2016 Lessa 21 11.08.2016 Lessa 20 11.08.2016 Lessa 19 11.08.2016 Lessa 18 11.08.2016 Lessa 17 11.08.2016 Lessa 16 11.08.2016 Lessa 15 10.08.2016 Lessa 14 10.08.2016 Lessa 13 10.08.2016 Lessa 12 10.08.2016 Lessa 11 10.08.2016 Lessa 10 10.08.2016 Lessa 9 10.08.2016 Lessa 8 10.08.2016 Lessa 7 10.08.2016 Lessa 6 10.08.2016 Lessa 5 10.08.2016 Lessa 4 10.08.2016 Lessa 3 10.08.2016 Lessa 2 10.08.2016 Lessa 1 10.08.2016 Lessa 0 Shin Araki Team 24.02.2015