Level 1 with S-rank Drop Rate is the Strongest

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Supernatural .

Chương mới nhất: 9 - Đang tiến hànhSatou Ryouta, người đã chết vì làm việc quá sức đã tái sinh ở một thế giới khác. Mặc dù Ryouta còn sống, nhưng giờ đây anh ta đang phải chịu đựng về level ở thế giới mới này.
Dù không tăng được level nhưng anh ta dùng kỹ năng gian lận như tạo ra một con quái vật không tồn tại trên thế giới này.