Liar Game

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Live Action , Psychological .

Chương mới nhất: 201 - Đang tiến hànhCâu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng… ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó… Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa…


Liar Game manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Liar Game 201 vnsharingplus 1.02.2015 Liar Game 200 vnsharingplus 16.01.2015 Liar Game 199 vnsharingplus 6.01.2015 Liar Game 198 vnsharingplus 23.12.2014 Liar Game 197 vnsharingplus 23.12.2014 Liar Game 196 vnsharingplus 12.12.2014 Liar Game 195 vnsharingplus 4.12.2014 Liar Game 194 vnsharingplus 27.11.2014 Liar Game 193 vnsharingplus 2.12.2014 Liar Game 192 vechai.info 2.12.2014 Liar Game 191 vechai.info 10.11.2014 Liar Game 190 vechai.info 22.10.2014 Liar Game 189 vnsharingplus 17.10.2014 Liar Game 188 vechai.info 14.10.2014 Liar Game 187 vechai.info 25.09.2014 Liar Game 186 vnsharingplus 8.09.2014 Liar Game 185 vnsharingplus 8.09.2014 Liar Game 184 vnsharingplus 8.09.2014 Liar Game 183 vechai.info 16.08.2014 Liar Game 182 vechai.info 26.07.2014 Liar Game 181 vechai.info 19.07.2014 Liar Game 180 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 179 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 178 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 177 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 176 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 175 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 174 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 173 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 172 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 171 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 170 vechai.info 11.07.2014 Liar Game 169 comicvn.net 28.05.2014 Liar Game 168 comicvn.net 20.05.2014 Liar Game 167 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 166 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 165 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 164 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 163 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 162 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 161 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 160 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 159 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 158 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 157 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 156 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 155 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 154 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 153 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 152 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 151 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 150 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 149 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 148 manga24h.com 19.08.2014 Liar Game 147 Oinky 19.08.2014 Liar Game 146 Oinky 19.08.2014 Liar Game 145 Oinky 19.08.2014 Liar Game 144 Oinky 19.08.2014 Liar Game 143 Oinky 19.08.2014 Liar Game 142 Oinky 19.08.2014 Liar Game 141 Oinky 19.08.2014 Liar Game 140 Oinky 19.08.2014 Liar Game 139 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 138 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 137 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 136 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 135 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 134 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 133 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 132 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 131 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 130 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 129 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 128 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 127 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 126 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 125 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 124 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 123 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 122 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 121 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 120 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 119 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 118 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 117 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 116 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 115 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 114 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 113 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 112 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 111 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 110 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 109 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 108 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 107 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 106 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 105 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 104 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 103 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 102 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 101 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 100 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 99 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 98 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 97 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 96 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 95 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 94 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 93 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 92 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 91 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 90 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 89 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 88 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 87 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 86 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 85 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 84 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 83 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 82 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 81 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 80 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 79 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 78 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 77 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 76 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 75 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 74 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 73 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 72 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 71 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 70 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 69 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 68 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 67 comicvn.net 16.09.2013 Liar Game 66 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 65 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 64 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 63 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 62 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 61 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 60 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 59 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 58 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 57 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 56 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 55 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 54 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 53 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 52 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 51 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 49 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 48 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 47 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 46 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 45 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 44 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 43 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 42 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 41 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 40 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 39 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 38 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 37 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 36 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 35 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 34 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 33 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 32 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 31 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 30 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 29 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 28 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 27 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 26 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 25 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 24 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 23 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 22 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 21 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 20 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 19 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 18 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 17 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 16 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 15 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 14 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 13 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 12 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 11 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 10 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 9 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 8 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 7 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 6 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 5 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 4 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 3 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 2 truongton.net 16.09.2013 Liar Game 1 truongton.net 16.09.2013