Life Is Money

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Drama , Psychological , Shounen .

Chương mới nhất: 15 - Hoàn thành10 người chơi với 10 hoàn cảnh và tâm lý riêng biệt…giải thưởng 100 triệu…những người còn sống là những người có ý chí mạnh mẽ nhất. P/s: đây là bộ truyện ra theo thể thức Monthly, tức là tháng /chap, nên tiến độ cũng y như vậy.Tuy có hơi lâu nhưng mong mọi người không hiểu nhầm rằng bộ này đã bị drop.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Life Is Money 15 30.03.2015 Life Is Money 14 30.03.2015 Life Is Money 13 30.03.2015 Life Is Money 12 30.03.2015 Life Is Money 11 30.03.2015 Life Is Money 10 30.03.2015 Life Is Money 9 30.03.2015 Life Is Money 8 30.03.2015 Life Is Money 7 30.03.2015 Life Is Money 6 30.03.2015 Life Is Money 5 30.03.2015 Life Is Money 4 30.03.2015 Life Is Money 3 30.03.2015 Life Is Money 2 30.03.2015 Life Is Money 1 30.03.2015