Linh Khế Sư

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Mystery , Romance , Shoujo , Slice of Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 13 - Đang tiến hànhLinh khế sư – 1 chức nghiệp cổ xưa vẫn được lưu truyền tới nay…  Công việc của họ là kiểm soát yêu ma, tinh linh, ác quỷ, thậm chí cả linh hồn của con người… Người kế nghiệp phải là cháu trai của linh khế sư tiền nhiệm.   Đường Tâm là cháu duy nhất của ông cô và vô tình… cô trở thành “Linh khế sư không nên tồn tại của gia tộc”…
Nguồn: SPANTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015 Linh Khế Sư 19.06.2015