Linh Kiếm Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 133 - Đang tiến hànhCường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

(cùng tác giả với Thời Đại X-Long và Xích Hoàng Truyền kỳ)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Linh Kiếm Tôn 133 7.11.2018 Linh Kiếm Tôn 132 6.11.2018 Linh Kiếm Tôn 131 5.11.2018 Linh Kiếm Tôn 130 4.11.2018 Linh Kiếm Tôn 129 23.10.2018 Linh Kiếm Tôn 128 15.10.2018 Linh Kiếm Tôn 128 22.10.2018 Linh Kiếm Tôn 127 21.10.2018 Linh Kiếm Tôn 125 14.10.2018 Linh Kiếm Tôn 124 13.10.2018 Linh Kiếm Tôn 123 30.09.2018 Linh Kiếm Tôn 122 26.09.2018 Linh Kiếm Tôn 121 23.09.2018 Linh Kiếm Tôn 118 13.09.2018 Linh Kiếm Tôn 117 9.09.2018 Linh Kiếm Tôn 116 6.09.2018 Linh Kiếm Tôn 115 4.09.2018 Linh Kiếm Tôn 114 29.08.2018 Linh Kiếm Tôn 113 26.08.2018 Linh Kiếm Tôn 112 23.08.2018 Linh Kiếm Tôn 111 21.08.2018 Linh Kiếm Tôn 110 17.08.2018 Linh Kiếm Tôn 108 11.08.2018 Linh Kiếm Tôn 107 4.08.2018 Linh Kiếm Tôn 106 31.07.2018 Linh Kiếm Tôn 105 29.07.2018 Linh Kiếm Tôn 104 28.07.2018 Linh Kiếm Tôn 103 26.07.2018 Linh Kiếm Tôn 102 17.07.2018 Linh Kiếm Tôn 101 19.07.2018 Linh Kiếm Tôn 100 15.07.2018 Linh Kiếm Tôn 98 8.07.2018 Linh Kiếm Tôn 97 5.07.2018 Linh Kiếm Tôn 96 3.07.2018 Linh Kiếm Tôn 95 1.07.2018 Linh Kiếm Tôn 94 26.06.2018 Linh Kiếm Tôn 93 20.06.2018 Linh Kiếm Tôn 92 19.06.2018 Linh Kiếm Tôn 91 18.06.2018 Linh Kiếm Tôn 90 10.06.2018 Linh Kiếm Tôn 89 8.06.2018 Linh Kiếm Tôn 88 5.06.2018 Linh Kiếm Tôn 86 28.05.2018 Linh Kiếm Tôn 85 23.05.2018 Linh Kiếm Tôn 83 18.05.2018 Linh Kiếm Tôn 82 16.05.2018 Linh Kiếm Tôn 81 14.05.2018 Linh Kiếm Tôn 80 12.05.2018 Linh Kiếm Tôn 79 10.05.2018 Linh Kiếm Tôn 78 2.05.2018 Linh Kiếm Tôn 77 30.04.2018 Linh Kiếm Tôn 76 26.04.2018 Linh Kiếm Tôn 75 23.04.2018 Linh Kiếm Tôn 74 20.04.2018 Linh Kiếm Tôn 73 17.04.2018 Linh Kiếm Tôn 72 14.04.2018 Linh Kiếm Tôn 71 11.04.2018 Linh Kiếm Tôn 70 8.04.2018 Linh Kiếm Tôn 69 5.04.2018 Linh Kiếm Tôn 68 28.03.2018 Linh Kiếm Tôn 67 25.03.2018 Linh Kiếm Tôn 66 22.03.2018 Linh Kiếm Tôn 65 18.03.2018 Linh Kiếm Tôn 64 15.03.2018 Linh Kiếm Tôn 63 13.03.2018 Linh Kiếm Tôn 62 10.03.2018 Linh Kiếm Tôn 61 10.03.2018 Linh Kiếm Tôn 60 4.03.2018 Linh Kiếm Tôn 59 2.03.2018 Linh Kiếm Tôn 58 28.02.2018 Linh Kiếm Tôn 57 27.02.2018 Linh Kiếm Tôn 56 24.02.2018 Linh Kiếm Tôn 54 12.02.2018 Linh Kiếm Tôn 53 12.02.2018 Linh Kiếm Tôn 52 8.02.2018 Linh Kiếm Tôn 50 2.02.2018 Linh Kiếm Tôn 49 1.02.2018 Linh Kiếm Tôn 48 30.01.2018 Linh Kiếm Tôn 47 29.01.2018 Linh Kiếm Tôn 46 26.01.2018 Linh Kiếm Tôn 45 26.01.2018 Linh Kiếm Tôn 44 21.01.2018 Linh Kiếm Tôn 43 19.01.2018 Linh Kiếm Tôn 42 17.01.2018 Linh Kiếm Tôn 41 16.01.2018 Linh Kiếm Tôn 40 14.01.2018 Linh Kiếm Tôn 39 11.01.2018 Linh Kiếm Tôn 38 7.01.2018 Linh Kiếm Tôn 38 9.01.2018 Linh Kiếm Tôn 37 7.01.2018 Linh Kiếm Tôn 36 5.01.2018 Linh Kiếm Tôn 35 2.01.2018 Linh Kiếm Tôn 34 1.01.2018 Linh Kiếm Tôn 33 30.12.2017 Linh Kiếm Tôn 32 28.12.2017 Linh Kiếm Tôn 31 26.12.2017 Linh Kiếm Tôn 30 26.12.2017 Linh Kiếm Tôn 29 25.12.2017 Linh Kiếm Tôn 28 22.12.2017 Linh Kiếm Tôn 28 24.12.2017 Linh Kiếm Tôn 27 22.12.2017 Linh Kiếm Tôn 26 21.12.2017 Linh Kiếm Tôn 25 20.12.2017 Linh Kiếm Tôn 24 19.12.2017 Linh Kiếm Tôn 23 18.12.2017 Linh Kiếm Tôn 20 15.12.2017 Linh Kiếm Tôn 19 15.12.2017 Linh Kiếm Tôn 18 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 17 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 16 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 15 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 14 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 13 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 12 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 11 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 10 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 9 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 8 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 7 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 6 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 5 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 4 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 3 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 2 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 1 5.12.2017