Linh Kiếm Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 251 - Đang tiến hànhCường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

(cùng tác giả với Thời Đại X-Long và Xích Hoàng Truyền kỳ)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Linh Kiếm Tôn 251 14.06.2020 Linh Kiếm Tôn 250 12.06.2020 Linh Kiếm Tôn 249 25.05.2020 Linh Kiếm Tôn 248 23.05.2020 Linh Kiếm Tôn 247 16.05.2020 Linh Kiếm Tôn 246 25.04.2020 Linh Kiếm Tôn 245 11.04.2020 Linh Kiếm Tôn 244 8.04.2020 Linh Kiếm Tôn 243 4.04.2020 Linh Kiếm Tôn 242 7.03.2020 Linh Kiếm Tôn 241 30.01.2020 Linh Kiếm Tôn 240 14.01.2020 Linh Kiếm Tôn 239 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 238 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 237 9.01.2020 Linh Kiếm Tôn 236 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 235 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 234 16.11.2019 Linh Kiếm Tôn 233 8.11.2019 Linh Kiếm Tôn 232 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 231 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 231 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 230 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 230 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 229 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 229 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 228 7.10.2019 Linh Kiếm Tôn 228 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 227 23.09.2019 Linh Kiếm Tôn 227 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 226 21.09.2019 Linh Kiếm Tôn 226 13.01.2020 Linh Kiếm Tôn 225 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 224 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 223 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 222 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 221 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 220 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 219 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 218 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 217 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 216 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 215 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 214 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 213 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 212 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 211 3.11.2019 Linh Kiếm Tôn 210 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 209 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 208 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 207 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 206 30.10.2019 Linh Kiếm Tôn 205 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 204 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 203 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 202 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 201 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 200 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 199 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 198 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 197 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 196 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 195 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 194 1.09.2019 Linh Kiếm Tôn 193 29.07.2019 Linh Kiếm Tôn 192 27.07.2019 Linh Kiếm Tôn 189 6.07.2019 Linh Kiếm Tôn 188 4.07.2019 Linh Kiếm Tôn 187 2.07.2019 Linh Kiếm Tôn 186 22.05.2019 Linh Kiếm Tôn 185 20.05.2019 Linh Kiếm Tôn 183 16.05.2019 Linh Kiếm Tôn 182 12.05.2019 Linh Kiếm Tôn 181 10.05.2019 Linh Kiếm Tôn 180 8.05.2019 Linh Kiếm Tôn 179 4.05.2019 Linh Kiếm Tôn 178 2.05.2019 Linh Kiếm Tôn 177 24.04.2019 Linh Kiếm Tôn 176 22.04.2019 Linh Kiếm Tôn 175 20.04.2019 Linh Kiếm Tôn 174 18.04.2019 Linh Kiếm Tôn 173 10.04.2019 Linh Kiếm Tôn 172 8.04.2019 Linh Kiếm Tôn 171 6.04.2019 Linh Kiếm Tôn 170 4.04.2019 Linh Kiếm Tôn 169 30.03.2019 Linh Kiếm Tôn 168 28.03.2019 Linh Kiếm Tôn 167 23.03.2019 Linh Kiếm Tôn 167 28.03.2019 Linh Kiếm Tôn 166 21.03.2019 Linh Kiếm Tôn 166 28.03.2019 Linh Kiếm Tôn 165 20.03.2019 Linh Kiếm Tôn 165 20.03.2019 Linh Kiếm Tôn 165 28.03.2019 Linh Kiếm Tôn 164 18.03.2019 Linh Kiếm Tôn 164 28.03.2019 Linh Kiếm Tôn 163 16.03.2019 Linh Kiếm Tôn 163 28.03.2019 Linh Kiếm Tôn 162 14.03.2019 Linh Kiếm Tôn 161 12.03.2019 Linh Kiếm Tôn 160 10.03.2019 Linh Kiếm Tôn 159 8.03.2019 Linh Kiếm Tôn 157 22.02.2019 Linh Kiếm Tôn 156 20.02.2019 Linh Kiếm Tôn 155 17.11.2018 Linh Kiếm Tôn 155 14.02.2019 Linh Kiếm Tôn 153 10.02.2019 Linh Kiếm Tôn 152 22.01.2019 Linh Kiếm Tôn 151 20.01.2019 Linh Kiếm Tôn 150 18.01.2019 Linh Kiếm Tôn 149 17.01.2019 Linh Kiếm Tôn 148 14.01.2019 Linh Kiếm Tôn 146 1.01.2019 Linh Kiếm Tôn 145 truyentranhtuan.com 31.12.2018 Linh Kiếm Tôn 144 30.12.2018 Linh Kiếm Tôn 143 29.12.2018 Linh Kiếm Tôn 142 8.12.2018 Linh Kiếm Tôn 141 7.12.2018 Linh Kiếm Tôn 140 6.12.2018 Linh Kiếm Tôn 139 30.11.2018 Linh Kiếm Tôn 138 29.11.2018 Linh Kiếm Tôn 137 29.11.2018 Linh Kiếm Tôn 136 18.11.2018 Linh Kiếm Tôn 134 16.11.2018 Linh Kiếm Tôn 133 7.11.2018 Linh Kiếm Tôn 132 6.11.2018 Linh Kiếm Tôn 131 5.11.2018 Linh Kiếm Tôn 130 4.11.2018 Linh Kiếm Tôn 129 23.10.2018 Linh Kiếm Tôn 128 15.10.2018 Linh Kiếm Tôn 128 22.10.2018 Linh Kiếm Tôn 127 21.10.2018 Linh Kiếm Tôn 125 14.10.2018 Linh Kiếm Tôn 124 13.10.2018 Linh Kiếm Tôn 123 30.09.2018 Linh Kiếm Tôn 122 26.09.2018 Linh Kiếm Tôn 121 23.09.2018 Linh Kiếm Tôn 118 13.09.2018 Linh Kiếm Tôn 117 9.09.2018 Linh Kiếm Tôn 116 6.09.2018 Linh Kiếm Tôn 115 4.09.2018 Linh Kiếm Tôn 114 29.08.2018 Linh Kiếm Tôn 113 26.08.2018 Linh Kiếm Tôn 112 23.08.2018 Linh Kiếm Tôn 111 21.08.2018 Linh Kiếm Tôn 110 17.08.2018 Linh Kiếm Tôn 108 11.08.2018 Linh Kiếm Tôn 107 4.08.2018 Linh Kiếm Tôn 106 31.07.2018 Linh Kiếm Tôn 105 29.07.2018 Linh Kiếm Tôn 104 28.07.2018 Linh Kiếm Tôn 103 26.07.2018 Linh Kiếm Tôn 102 17.07.2018 Linh Kiếm Tôn 101 19.07.2018 Linh Kiếm Tôn 100 15.07.2018 Linh Kiếm Tôn 98 8.07.2018 Linh Kiếm Tôn 97 5.07.2018 Linh Kiếm Tôn 96 3.07.2018 Linh Kiếm Tôn 95 1.07.2018 Linh Kiếm Tôn 94 26.06.2018 Linh Kiếm Tôn 93 20.06.2018 Linh Kiếm Tôn 92 19.06.2018 Linh Kiếm Tôn 91 18.06.2018 Linh Kiếm Tôn 90 10.06.2018 Linh Kiếm Tôn 89 8.06.2018 Linh Kiếm Tôn 88 5.06.2018 Linh Kiếm Tôn 86 28.05.2018 Linh Kiếm Tôn 85 23.05.2018 Linh Kiếm Tôn 83 18.05.2018 Linh Kiếm Tôn 82 16.05.2018 Linh Kiếm Tôn 81 14.05.2018 Linh Kiếm Tôn 80 12.05.2018 Linh Kiếm Tôn 79 10.05.2018 Linh Kiếm Tôn 78 2.05.2018 Linh Kiếm Tôn 77 30.04.2018 Linh Kiếm Tôn 76 26.04.2018 Linh Kiếm Tôn 75 23.04.2018 Linh Kiếm Tôn 74 20.04.2018 Linh Kiếm Tôn 73 17.04.2018 Linh Kiếm Tôn 72 14.04.2018 Linh Kiếm Tôn 71 11.04.2018 Linh Kiếm Tôn 70 8.04.2018 Linh Kiếm Tôn 69 5.04.2018 Linh Kiếm Tôn 68 28.03.2018 Linh Kiếm Tôn 67 25.03.2018 Linh Kiếm Tôn 66 22.03.2018 Linh Kiếm Tôn 65 18.03.2018 Linh Kiếm Tôn 64 15.03.2018 Linh Kiếm Tôn 63 13.03.2018 Linh Kiếm Tôn 62 10.03.2018 Linh Kiếm Tôn 61 10.03.2018 Linh Kiếm Tôn 60 4.03.2018 Linh Kiếm Tôn 59 2.03.2018 Linh Kiếm Tôn 58 28.02.2018 Linh Kiếm Tôn 57 27.02.2018 Linh Kiếm Tôn 56 24.02.2018 Linh Kiếm Tôn 54 12.02.2018 Linh Kiếm Tôn 53 12.02.2018 Linh Kiếm Tôn 52 8.02.2018 Linh Kiếm Tôn 50 2.02.2018 Linh Kiếm Tôn 49 1.02.2018 Linh Kiếm Tôn 48 30.01.2018 Linh Kiếm Tôn 47 29.01.2018 Linh Kiếm Tôn 46 26.01.2018 Linh Kiếm Tôn 45 26.01.2018 Linh Kiếm Tôn 44 21.01.2018 Linh Kiếm Tôn 43 19.01.2018 Linh Kiếm Tôn 42 17.01.2018 Linh Kiếm Tôn 41 16.01.2018 Linh Kiếm Tôn 40 14.01.2018 Linh Kiếm Tôn 39 11.01.2018 Linh Kiếm Tôn 38 7.01.2018 Linh Kiếm Tôn 38 9.01.2018 Linh Kiếm Tôn 37 7.01.2018 Linh Kiếm Tôn 36 5.01.2018 Linh Kiếm Tôn 35 2.01.2018 Linh Kiếm Tôn 34 1.01.2018 Linh Kiếm Tôn 33 30.12.2017 Linh Kiếm Tôn 32 28.12.2017 Linh Kiếm Tôn 31 26.12.2017 Linh Kiếm Tôn 30 26.12.2017 Linh Kiếm Tôn 29 25.12.2017 Linh Kiếm Tôn 28 22.12.2017 Linh Kiếm Tôn 28 24.12.2017 Linh Kiếm Tôn 27 22.12.2017 Linh Kiếm Tôn 26 21.12.2017 Linh Kiếm Tôn 25 20.12.2017 Linh Kiếm Tôn 24 19.12.2017 Linh Kiếm Tôn 23 18.12.2017 Linh Kiếm Tôn 20 15.12.2017 Linh Kiếm Tôn 19 15.12.2017 Linh Kiếm Tôn 18 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 17 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 16 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 15 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 14 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 13 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 12 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 11 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 10 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 9 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 8 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 7 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 6 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 5 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 4 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 3 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 2 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 1 5.12.2017