Linh Kiếm Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 43 - Đang tiến hànhCường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn.Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

(cùng tác giả với Thời Đại X-Long và Xích Hoàng Truyền kỳ)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Linh Kiếm Tôn 43 19.01.2018 Linh Kiếm Tôn 42 17.01.2018 Linh Kiếm Tôn 41 16.01.2018 Linh Kiếm Tôn 40 14.01.2018 Linh Kiếm Tôn 39 11.01.2018 Linh Kiếm Tôn 38 7.01.2018 Linh Kiếm Tôn 38 9.01.2018 Linh Kiếm Tôn 37 7.01.2018 Linh Kiếm Tôn 36 5.01.2018 Linh Kiếm Tôn 35 2.01.2018 Linh Kiếm Tôn 34 1.01.2018 Linh Kiếm Tôn 33 30.12.2017 Linh Kiếm Tôn 32 28.12.2017 Linh Kiếm Tôn 31 26.12.2017 Linh Kiếm Tôn 30 26.12.2017 Linh Kiếm Tôn 29 25.12.2017 Linh Kiếm Tôn 28 22.12.2017 Linh Kiếm Tôn 28 24.12.2017 Linh Kiếm Tôn 27 22.12.2017 Linh Kiếm Tôn 26 21.12.2017 Linh Kiếm Tôn 25 20.12.2017 Linh Kiếm Tôn 24 19.12.2017 Linh Kiếm Tôn 23 18.12.2017 Linh Kiếm Tôn 20 15.12.2017 Linh Kiếm Tôn 19 15.12.2017 Linh Kiếm Tôn 18 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 17 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 16 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 15 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 14 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 13 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 12 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 11 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 10 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 9 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 8 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 7 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 6 13.12.2017 Linh Kiếm Tôn 5 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 4 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 3 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 2 5.12.2017 Linh Kiếm Tôn 1 5.12.2017