Linh Võ Đế Tôn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhLinh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Linh Võ Đế Tôn 58 13.02.2018 Linh Võ Đế Tôn 57 11.02.2018 Linh Võ Đế Tôn 56 5.02.2018 Linh Võ Đế Tôn 55 3.02.2018 Linh Võ Đế Tôn 54 1.02.2018 Linh Võ Đế Tôn 53 31.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 52 29.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 51 27.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 50 25.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 49 24.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 48 23.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 47 21.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 46 18.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 45 17.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 42 10.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 41 8.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 40 4.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 39 4.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 38 4.01.2018 Linh Võ Đế Tôn 37 31.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 36 30.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 34 27.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 33 26.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 31 24.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 28 21.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 27 20.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 26 19.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 25 18.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 24 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 23 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 22 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 21 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 20 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 19 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 18 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 17 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 16 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 15 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 14 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 13 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 12 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 11 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 10 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 9 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 8 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 7 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 6 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 5 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 4 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 3 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 2 17.12.2017 Linh Võ Đế Tôn 1 17.12.2017