Loạn Nhập

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 47 - Đang tiến hànhThế giới trò chơi bị nhiễm một loại virus khiến cho các nhân vật trong trò chơi đều trở lên hung bạo… Trước tình hình đó, một pháp sư đã triệu hồi người giỏi nhất của thế giới khác tới làm dũng sĩ giải cứu thế này Nhưng nhầm lẫn tai hại, là triệu hồi người chơi giỏi nhất trong của một GAMETên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Loạn Nhập 47 24.10.2016 Loạn Nhập 47 31.10.2016 Loạn Nhập 46 12.10.2016 Loạn Nhập 45 23.09.2016 Loạn Nhập 44 4.09.2016 Loạn Nhập 43 17.08.2016 Loạn Nhập 42 24.07.2016 Loạn Nhập 41 14.07.2016 Loạn Nhập 40 14.07.2016 Loạn Nhập 39 14.07.2016 Loạn Nhập 38 14.07.2016 Loạn Nhập 37 14.07.2016 Loạn Nhập 36 14.07.2016 Loạn Nhập 35 7.07.2016 Loạn Nhập 34 7.07.2016 Loạn Nhập 33 7.07.2016 Loạn Nhập 32 7.07.2016 Loạn Nhập 31 7.07.2016 Loạn Nhập 30 7.07.2016 Loạn Nhập 29 7.07.2016 Loạn Nhập 28 7.07.2016 Loạn Nhập 27 7.07.2016 Loạn Nhập 26 7.07.2016 Loạn Nhập 25 7.07.2016 Loạn Nhập 24 7.07.2016 Loạn Nhập 23 7.07.2016 Loạn Nhập 22 7.07.2016 Loạn Nhập 21 7.07.2016 Loạn Nhập 20 7.07.2016 Loạn Nhập 19 7.07.2016 Loạn Nhập 18 7.07.2016 Loạn Nhập 17 7.07.2016 Loạn Nhập 16 7.07.2016 Loạn Nhập 15 21.04.2016 Loạn Nhập 14 21.04.2016 Loạn Nhập 13 21.04.2016 Loạn Nhập 12 11.09.2015 Loạn Nhập 12 21.04.2016 Loạn Nhập 11 11.09.2015 Loạn Nhập 10 11.09.2015 Loạn Nhập 9 11.09.2015 Loạn Nhập 8 11.09.2015 Loạn Nhập 7 11.09.2015 Loạn Nhập 6 11.09.2015 Loạn Nhập 5 11.09.2015 Loạn Nhập 4 11.09.2015 Loạn Nhập 3 11.09.2015 Loạn Nhập 2 11.09.2015 Loạn Nhập 1 11.09.2015