Long Phi Bất Bại 2

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 105 - Đang tiến hànhPhần 1 bộ truyện Long Phi Bất Bại lấy bối cảnh là đội hắc thương kỵ binh do Long Phi cầm đầu giao chiến với bô tộc man di vùng biên ải, trong trận đánh cuối cùng, lão tướng quân đã lừa và chôn mìn cho cả hai bên cùng chết. Long Phi sau đó được chính những người trong tộc man di cứu sống. Sau đó, Long Phi bị cuốn vào vụ việc thành Hoàng Kim và đã có những trận đánh kinh thiên động địa tại đây. Hết phần 1.

Trong Long Phi Bất Bại 2, Long Phi lại dành thời gian để lo cho người thân của đồng đội tử nạn. Nhưng lão tướng quân lại xem anh là cái trở ngại của mình nên giật dây cho Phi Đao Môn tìm giết. Tập đoàn sát thủ này trong quá trình truy giết anh đã sát hại những người thân vô tội của đồng đội anh. Quá tức giận, anh một mình một ngựa đánh thẳng vào Phi Đao Môn để trả thù. Cũng trong quá trình này, anh dần phát hiện ra kẻ đứng sau là lão tướng quân. Thù mới hận cũ, lần này anh sẽ đối đầu với lão tướng quân. Giang hồ lại một phen dậy sóng.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Long Phi Bất Bại 2 105 dmt 17.06.2015 Long Phi Bất Bại 2 104 9.06.2015 Long Phi Bất Bại 2 103 28.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 102 27.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 101 25.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 100 24.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 99 23.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 98 22.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 97 22.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 96 hamtruyen.com 21.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 95 20.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 94 18.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 93 17.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 92 16.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 91 dmt 15.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 90 dmt 15.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 89 dmt 13.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 88 dmt 12.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 87 dmt 11.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 86 dmt 10.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 85 dmt 10.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 84 dmt 8.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 83 dmt 7.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 82 dmt 7.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 81 dmt 5.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 80 dmt 5.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 79 dmt 5.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 78 dmt 2.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 77 dmt 2.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 76 dmt 1.04.2015 Long Phi Bất Bại 2 75 dmt 30.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 74 dmt 30.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 73 dmt 29.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 72 dmt 27.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 71 dmt 27.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 70 dmt 25.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 69 dmt 25.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 68 dmt 24.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 67 dmt 23.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 66 dmt 22.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 65 dmt 21.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 64 dmt 20.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 63 dmt 19.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 62 dmt 18.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 61 dmt 17.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 60 dmt 15.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 59 dmt 11.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 58 dmt 11.03.2015 Long Phi Bất Bại 2 57 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 56 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 55 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 54 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 53 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 52 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 51 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 50 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 49 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 48 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 47 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 46 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 45 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 44 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 43 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 42 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 41 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 40 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 39 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 38 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 37 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 36 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 35 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 34 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 33 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 32 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 31 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 30 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 29 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 28 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 27 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 26 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 25 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 24 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 23 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 22 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 21 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 20 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 19 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 18 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 17 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 16 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 15 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 14 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 13 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 12 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 11 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 10 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 9 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 8 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 7 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 6 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 5 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 4 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 3 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 2 dmt 12.11.2014 Long Phi Bất Bại 2 1 dmt 12.11.2014