Long Phi Bất Bại

Tên khác: Yongbi; Yongbi Bulpae; Yongbi l'invincible

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhwa , Martial Arts .

Chương mới nhất: 127 - Đang tiến hànhLong Phi Bất Bại viết về anh chàng Long Phi, một người săn tiền thưởng nhưng có một nhân thân bí ẩn. Long Phi có võ nghệ cao cường nhưng lại vô cùng hám tiền, anh chẳng ngại ngần gì khi dám bắt cả thủ lĩnh của tổ chức sát thủ khét tiếng nhất – Kỷ Hắc Liên liên chủ Thiên Tàn Vương Khu Ngụy chỉ vì số tiền thưởng cao ngất ngưởng, bất chấp việc mình trở thành mục tiêu của cả tập đoàn này. Sát cánh cùng anh là chú ngựa Phi Long chỉ ăn thịt không ăn cỏ, uống rượu không uống nước. Vì đâu Long Phi lại mờ mắt vì tiền? Vì sao một kẻ vô danh như anh lại có võ công cao nhất nhì thiên hạ như vậy? Hãy đọc Long Phi Bất Bại để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi này. Nhiều tình tiết rất hài hước nhưng ý nghĩa đan xen trong Long Phi Bất Bại, một bộ võ hiệp vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Tóm tắt Long Phi Bất Bại chương mới nhất:

Long Phi Bất Bại chương 124 – Long Phi bỏ đi sau khi giao chiến với đồng đội cũ.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Long Phi Bất Bại 127 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 126 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 125 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 124 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 123 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 122 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 121 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 120 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 119 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 118 22.07.2015 Long Phi Bất Bại 117 21.07.2015 Long Phi Bất Bại 116 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 115 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 114 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 113 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 112 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 111 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 110 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 109 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 108 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 107 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 106 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 105 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 104 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 103 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 102 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 101 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 100 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 99 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 98 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 97 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 96 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 95 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 94 18.05.2015 Long Phi Bất Bại 93 A4V.Manga 31.07.2014 Long Phi Bất Bại 92 A4V.Manga 31.07.2014 Long Phi Bất Bại 91 A4V.Manga 11.07.2014 Long Phi Bất Bại 90 A4V.Manga 11.07.2014 Long Phi Bất Bại 89 A4V.Manga 20.05.2014 Long Phi Bất Bại 88 A4V.Manga 20.05.2014 Long Phi Bất Bại 87 A4V.Manga 17.04.2014 Long Phi Bất Bại 86 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 85 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 84 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 83 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 82 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 81 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 80 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 79 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 78 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 77 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 76 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 75 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 74 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 73 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 72 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 71 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 70 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 69 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 68 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 67 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 66 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 65 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 64 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 63 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 62 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 61 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 60 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 59 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 58 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 57 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 56 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 55 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 54 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 53 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 52 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 51 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 50 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 49 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 48 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 47 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 46 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 45 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 44 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 43 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 42 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 41 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 40 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 39 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 38 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 37 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 36 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 35 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 34 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 33 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 32 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 31 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 30 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 29 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 28 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 27 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 26 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 25 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 24 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 23 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 22 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 21 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 20 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 19 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 18 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 17 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 16 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 15 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 14 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 13 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 12 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 11 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 10 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 9 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 8 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 7 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 6 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 5 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 4 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 3 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 2 A4V.Manga 19.07.2014 Long Phi Bất Bại 1 A4V.Manga 19.07.2014