Looking For A Father

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Manhwa , Romance , Shounen , Webtoon .

Chương mới nhất: 51 - Đang tiến hànhTruyện kể về một thanh niên bị lừa gạt và thiếu một món nợ đến 900.000$, vì không xoay xở được tiền, anh ta liều bắt cóc một cô gái trẻ tuổi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ??? Mời mấy gái xem chap 1 sẽ biết.  Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Looking For A Father 51 vechai.info 16.03.2016 Looking For A Father 50 vechai.info 6.03.2016 Looking For A Father 49 vechai.info 18.02.2016 Looking For A Father 48 vechai.info 18.02.2016 Looking For A Father 47 vechai.info 6.02.2016 Looking For A Father 46 vechai.info 30.01.2016 Looking For A Father 45 vechai.info 14.12.2015 Looking For A Father 44 3.12.2015 Looking For A Father 43 26.11.2015 Looking For A Father 42 31.10.2015 Looking For A Father 41 25.10.2015 Looking For A Father 40 vechai.info 23.10.2015 Looking For A Father 39 26.09.2015 Looking For A Father 38 26.09.2015 Looking For A Father 37 26.09.2015 Looking For A Father 36 26.09.2015 Looking For A Father 35 6.07.2015 Looking For A Father 34 6.07.2015 Looking For A Father 33 6.07.2015 Looking For A Father 32 6.07.2015 Looking For A Father 31 6.07.2015 Looking For A Father 30 6.07.2015 Looking For A Father 29 6.07.2015 Looking For A Father 28 6.07.2015 Looking For A Father 27 6.07.2015 Looking For A Father 26 6.07.2015 Looking For A Father 25 6.07.2015 Looking For A Father 24 6.07.2015 Looking For A Father 23 6.07.2015 Looking For A Father 22 6.07.2015 Looking For A Father 21 6.07.2015 Looking For A Father 20 6.07.2015 Looking For A Father 19 6.07.2015 Looking For A Father 18 6.07.2015 Looking For A Father 17 1.07.2015 Looking For A Father 16 1.07.2015 Looking For A Father 15 1.07.2015 Looking For A Father 14 1.07.2015 Looking For A Father 13 1.07.2015 Looking For A Father 12 1.07.2015 Looking For A Father 11 1.07.2015 Looking For A Father 10 1.07.2015 Looking For A Father 9 1.07.2015 Looking For A Father 8 1.07.2015 Looking For A Father 7 1.07.2015 Looking For A Father 6 1.07.2015 Looking For A Father 5 1.07.2015 Looking For A Father 4 1.07.2015 Looking For A Father 3 1.07.2015 Looking For A Father 2 1.07.2015 Looking For A Father 1 1.07.2015