LOOKING FOR CLOTHO

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Manhua , Sci-fi .

Chương mới nhất: 6 - Tạm ngừngVÌ MÌNH 12 RỒI VÀ ĐANG BẬN VỚI BỘ KAKEGURUI NÊN BỘ NÀY COI NHƯ HOÃN :) VÌ CŨNG CÓ NHÓM KHÁC NHẢY CHEN VÀO TRANS NÊN THÔI MÌNH NHƯỜNG NHÓM ĐẤY LUÔN.
P/S: NẾU UP TRUYỆN Ở MỘT TRANG KHÁC VUI LÒNG GIỮ NGUYÊN CREDIT DẪN NGUỒN NGƯỜI DỊCH!!
Nguồn: mangafox- translator: phibotulinum Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng LOOKING FOR CLOTHO 21.06.2015 LOOKING FOR CLOTHO 21.06.2015 LOOKING FOR CLOTHO 21.06.2015 LOOKING FOR CLOTHO 21.06.2015 LOOKING FOR CLOTHO 21.06.2015 LOOKING FOR CLOTHO 21.06.2015