Lớp Trưởng Đại Nhân

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhMỗi trường học, luôn có 1 số lớp là được hiệu trưởng thả tự do, không bị cưỡng chế theo quy định. Trường THCS Thập Ngũ, lớp E năm nhất, tập hợp của “học sinh kém”, các học sinh hoàn toàn k phải “thành tích k tốt”, mà là cố ý làm cho nghiêm trọng, bình quân không đạt tiêu chuẩn. Việc làm cho giáo viên đau đầu nhất là, toàn bộ bọn họ tính cách đều cổ quái, có 1 số lập dị không thích nói chuyện, có 1 số kẻ thích dùng “bạo lực”, có 1 số lại có quan hệ tình cảm phức tạp … Nữ nhân vật chính Diệp Mộc Thê thần xui quỷ khiến lỡ tham gia vào lớp E năm nhất, bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nghe lời cô ấy, bởi vì có chút thành tích vậy nên đã được chọn làm lớp trưởng! Những người bạn ăn chơi sành điệu nhưng cổ quái ở trong lớp lại không hề ưa cô nàng kính cận này chút nào, kỳ thực không ai biết Diệp Mộc Thê chính là “boss đường phố”! Ngay sau đó 1 loạt các mâu thuẫn, hài kịch, xung đột tình cảm mãnh liệt diễn ra. Giáo viên đã trở thành quá khứ, làm thành công lớp trưởng mạnh nhất! Rời khỏi mộng ảo của thế giới Pháp Á, đi vào tân trang cho thần tượng với trò đùa quá mức trong trường! Chân thực, vui vẻ, mâu thuẫn, sẽ dẫn bạn tiến vào “Lớp E năm nhất” lớn mạnh nhất thế giới “lớp học”!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lớp Trưởng Đại Nhân 78 tuoithodudoi.com 14.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 77 tuoithodudoi.com 14.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 76 tuoithodudoi.com 10.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 75 tuoithodudoi.com 9.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 74 tuoithodudoi.com 8.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 73 tuoithodudoi.com 7.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 72 tuoithodudoi.com 6.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 71 tuoithodudoi.com 5.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 70 tuoithodudoi.com 4.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 69 tuoithodudoi.com 3.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 68 tuoithodudoi.com 3.03.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 67 tuoithodudoi.com 28.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 66 tuoithodudoi.com 28.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 65 tuoithodudoi.com 26.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 64 tuoithodudoi.com 25.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 63 tuoithodudoi.com 25.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 62 tuoithodudoi.com 25.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 61 tuoithodudoi.com 21.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 60 tuoithodudoi.com 20.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 59 tuoithodudoi.com 20.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 58 tuoithodudoi.com 20.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 57 tuoithodudoi.com 17.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 56 tuoithodudoi.com 17.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 55 tuoithodudoi.com 14.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 54 tuoithodudoi.com 13.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 53 tuoithodudoi.com 13.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 52 tuoithodudoi.com 11.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 51 tuoithodudoi.com 10.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 50 tuoithodudoi.com 9.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 49 tuoithodudoi.com 9.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 48 tuoithodudoi.com 8.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 47 tuoithodudoi.com 6.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 47 tuoithodudoi.com 8.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 46 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 45 tuoithodudoi.com 4.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 45 tuoithodudoi.com 5.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 44 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 43 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 42 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 41 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 40 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 39 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 38 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 37 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 36 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 35 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 34 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 33 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 32 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 31 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 30 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 29 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 28 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 27 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 26 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 25 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 24 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 23 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 22 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 21 tuoithodudoi.com 3.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 20 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 19 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 18 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 17 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 16 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 15 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 14 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 13 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 12 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 11 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 10 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 9 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 8 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 7 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 6 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 5 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 4 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 3 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 2 tuoithodudoi.com 1.02.2015 Lớp Trưởng Đại Nhân 1 tuoithodudoi.com 1.02.2015