Love Monster

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: - Đang tiến hànhSau khi thi trượt kỳ thi tuyển sinh vào trường mà cô đã chọn, Osora Hiyoko bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển từ học viện SM. Tuy nhiên, cô đã không hề nộp đơn dự tuyển vào trường này. Khi cô tới thì cô thấy có điều gì đó không đúng – tất cả học sinh của trường đều là quái vật. Thêm vào đó, chủ tịch hội học sinh còn nói rằng anh ta chính là vị hôn phu của cô ngay trước khi anh ta mở tung đôi cánh khổng lồ của mình. Số phận kỳ lạ nào đã đưa Hiyoko tới học viện SM? Và những thế lực siêu nhiên nào đang chờ đợi cô phía trước?


Love Monster manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Love Monster 31 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 30 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 29 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 28 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 27 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 26 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 25 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 24 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 23 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 22 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 21 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 20 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 19 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 18 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 17 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 16 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 15 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 14 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 13 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 12 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 11 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 10 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 9 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 8 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 7 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 6 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 5 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 4 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 3 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 2 Miz Chiker 17.09.2013 Love Monster 1 Miz Chiker 17.09.2013