Love Of Firos You

Tên khác: H

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , Slice of Life .

Chương mới nhất: 25 - Đang tiến hànhKhông dựa dẫm vào con trai! Sống bằng thực lực của mình, là quan niệm sống của Chikazu Dojizu. Chikazu vì trả món nợ cho ba mà giấu công ty làm phục vụ ở quán nước. Suốt 22 năm mà gần như không có bạn trai
Bất ngờ xuất hiện một giám đốc là Hokuto, với lời đề nghị sẽ trả nợ cho Chikazu với điều kiện cô ấy kết hôn với mình. Dù không muốn nhưng Chikazu vẫn đồng ý điều kiện đó.
Sau khi đăng ký kết hôn, hai người bắt đầu cuộc sống bí mật. Trong lúc đó, Chikazu đã bắt đầu cảm nhận được…..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Love Of Firos You 25 28.03.2015 Love Of Firos You 24 28.03.2015 Love Of Firos You 23 28.03.2015 Love Of Firos You 22 28.03.2015 Love Of Firos You 21 28.03.2015 Love Of Firos You 28.03.2015 Love Of Firos You 28.03.2015 Love Of Firos You 18 28.03.2015 Love Of Firos You 17 28.03.2015 Love Of Firos You 28.03.2015 Love Of Firos You 15 28.03.2015 Love Of Firos You 14 28.03.2015 Love Of Firos You 13 28.03.2015 Love Of Firos You 28.03.2015 Love Of Firos You 11 28.03.2015 Love Of Firos You 28.03.2015 Love Of Firos You 9 28.03.2015 Love Of Firos You 8 28.03.2015 Love Of Firos You 7 28.03.2015 Love Of Firos You 6 28.03.2015 Love Of Firos You 5 28.03.2015 Love Of Firos You 4 28.03.2015 Love Of Firos You 3 28.03.2015 Love Of Firos You 2 28.03.2015 Love Of Firos You 1 28.03.2015