Love Riron

Tên khác: Love Theory

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 43 - Đang tiến hànhYarahata Kanji, một tên vô dụng không có nổi một cuộc giao tiếp đàng hoàng với một cô gái nên chẳng có mối tình nào cả. Nhưng rồi một ngày có một con ma tên Aiya xuất hiện và bảo rằng có nhiệm vụ phải thay đổi cuộc sống của Kanji. Cứ đà này Yarahata sẽ chả ra sao cả nên Aiya đã trở thành 1 bác sĩ tình yêu và dẫn dắt cậu cách tạo dựng mối quan hệ với con gáiTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Love Riron 43 Devil Slayer Team 1.03.2015 Love Riron 42 Devil Slayer Team 1.03.2015 Love Riron 41 Devil Slayer Team 1.03.2015 Love Riron 40 Devil Slayer Team 28.02.2015 Love Riron 39 Devil Slayer Team 28.02.2015 Love Riron 38 Devil Slayer Team 27.02.2015 Love Riron 37 Devil Slayer Team 27.02.2015 Love Riron 36.5 Devil Slayer Team 15.02.2015 Love Riron 36 Devil Slayer Team 31.01.2015 Love Riron 35 Devil Slayer Team 23.01.2015 Love Riron 34 Devil Slayer Team 23.01.2015 Love Riron 33 Devil Slayer Team 23.01.2015 Love Riron 32 Devil Slayer Team 23.01.2015 Love Riron 31 Devil Slayer Team 23.01.2015 Love Riron 30 Devil Slayer Team 28.12.2014 Love Riron 29 Devil Slayer Team 24.11.2014 Love Riron 28 Devil Slayer Team 2.11.2014 Love Riron 27 Devil Slayer Team 19.10.2014 Love Riron 26 Devil Slayer Team 4.10.2014 Love Riron 25 Devil Slayer Team 20.09.2014 Love Riron 24 Devil Slayer Team 12.09.2014 Love Riron 23 Devil Slayer Team 5.09.2014 Love Riron 22 Devil Slayer Team 24.08.2014 Love Riron 21 Devil Slayer Team 19.08.2014 Love Riron 20 Devil Slayer Team 17.08.2014 Love Riron 19 Devil Slayer Team 12.08.2014 Love Riron 18 Devil Slayer Team 9.08.2014 Love Riron 17 Devil Slayer Team 7.08.2014 Love Riron 16 Devil Slayer Team 6.08.2014 Love Riron 15 Devil Slayer Team 5.08.2014 Love Riron 14 Devil Slayer Team 1.08.2014 Love Riron 13 Devil Slayer Team 31.07.2014 Love Riron 12 Devil Slayer Team 28.07.2014 Love Riron 11 Devil Slayer Team 26.07.2014 Love Riron 10 Devil Slayer Team 24.07.2014 Love Riron 9 Devil Slayer Team 23.07.2014 Love Riron 8 Devil Slayer Team 22.07.2014 Love Riron 7 Devil Slayer Team 22.07.2014 Love Riron 6 Devil Slayer Team 22.07.2014 Love Riron 5 Devil Slayer Team 21.07.2014 Love Riron 4 BL Team 20.07.2014 Love Riron 3 BL Team 12.07.2014 Love Riron 2 BL Team 12.07.2014 Love Riron 1 BL Team 12.07.2014