Love So Life

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 71 - Đang tiến hànhShiharu là một nữ sinh cấp 3 rất thích con nít, hiện cô sống tại nhà tình nghĩa Sunflower house và làm thêm ở trung tâm trăm sóc trẻ em… cho đến khi người chú siêu đẹp giai ^^ của cặp sinh đôi 2 tuổi nhờ cô làm babysitter tại nhà. Shiharu không có cha, và mất mẹ khi mới lên 5, nên khi gia đình mới này coi cô như thành viên trong nhà đã khiến cô rất hạnh phúc, và rất rất iu gia đình này. Một nữ sinh lớp 10, một anh chàng đẹp trai 25 tuổi với nhiều điều thú vị (coi thì biết), 2 bé sinh đôi… liệu đây có phải là gia đình bình yên cho ShiharuTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Love So Life 71 6.09.2016 Love So Life 70 6.09.2016 Love So Life 69 6.09.2016 Love So Life 68 6.09.2016 Love So Life 67 5.09.2016 Love So Life 66 5.09.2016 Love So Life 65 xiS 9.03.2016 Love So Life 64 xiS 2.03.2016 Love So Life 63 xiS 2.03.2016 Love So Life 62 xiS 2.03.2016 Love So Life 61 xiS 2.02.2016 Love So Life 60 xiS 2.02.2016 Love So Life 59 xiS 2.02.2016 Love So Life 58 xiS 2.02.2016 Love So Life 57 xiS 2.02.2016 Love So Life 56 xiS 2.02.2016 Love So Life 55 xiS 10.01.2016 Love So Life 54 xiS 10.01.2016 Love So Life 53 xiS 10.01.2016 Love So Life 52 xiS 10.01.2016 Love So Life 51 xiS 15.11.2015 Love So Life 50 xiS 15.11.2015 Love So Life 49 xiS 15.11.2015 Love So Life 48 xiS 19.10.2015 Love So Life 47 xiS 18.10.2015 Love So Life 46 xiS 18.10.2015 Love So Life 45 xiS 17.10.2015 Love So Life 45 Otakufc.com 17.10.2015 Love So Life 44 xiS 17.10.2015 Love So Life 43 xiS 17.10.2015 Love So Life 42 xiS 17.10.2015 Love So Life 41 xiS 13.10.2015 Love So Life 40 xiS 28.09.2015 Love So Life 39 xiS 28.09.2015 Love So Life 38 14.06.2015 Love So Life 37 14.06.2015 Love So Life 36 14.06.2015 Love So Life 35 14.06.2015 Love So Life 34 xiS 29.11.2014 Love So Life 33 xiS 29.11.2014 Love So Life 32 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 31 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 30 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 29 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 28 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 27 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 26 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 25 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 24 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 23 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 22 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 21 TKVN Group 2.11.2014 Love So Life 20 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 19 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 19 17.10.2015 Love So Life 18 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 18 17.10.2015 Love So Life 17 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 17 17.10.2015 Love So Life 16 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 16 17.10.2015 Love So Life 15 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 14 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 13 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 12 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 11 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 10 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 9 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 8 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 7 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 6 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 5 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 4 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 3 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 2 TKVN Group 1.11.2014 Love So Life 1 TKVN Group 1.11.2014