Lovely Complex

Tên khác: Đôi đũa lệch

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 62 - Đang tiến hànhCâu chuyện tình vừa hài vừa sến giữa cô nàng Risa Koizumi, một cô gái chân dài và anh chàng Atsushi Otani, một anh chàng chân ngắn. Hãy cùng theo dõi câu chuyện giữa họ nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lovely Complex 62 Banana 1.12.2015 Lovely Complex 61 Banana 1.12.2015 Lovely Complex 60 Banana 1.12.2015 Lovely Complex 59 Banana 1.12.2015 Lovely Complex 58 Banana 19.11.2014 Lovely Complex 57 Ochibichan-scan Family 18.11.2014 Lovely Complex 56 Banana 3.11.2014 Lovely Complex 55 Banana 3.11.2014 Lovely Complex 54 Banana 3.11.2014 Lovely Complex 53 Banana 27.10.2014 Lovely Complex 52 Banana 27.10.2014 Lovely Complex 51 Banana 19.10.2014 Lovely Complex 50 Banana 19.10.2014 Lovely Complex 49 Banana 12.10.2014 Lovely Complex 48 Banana 12.10.2014 Lovely Complex 47.5 Banana 6.10.2014 Lovely Complex 47 Banana 6.10.2014 Lovely Complex 46 Banana 29.09.2014 Lovely Complex 45 Banana 29.09.2014 Lovely Complex 44 Banana 22.09.2014 Lovely Complex 43 Banana 22.09.2014 Lovely Complex 42 Banana 22.09.2014 Lovely Complex 41 Banana 22.09.2014 Lovely Complex 40 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 39 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 38 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 37 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 36 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 35 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 34 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 33 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 32 Banana 13.09.2014 Lovely Complex 31 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 30 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 29 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 28 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 27 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 26.5 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 26 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 25 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 24 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 23 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 22 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 21 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 20 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 19 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 18 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 17.2 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 17.1 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 16 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 15 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 14 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 13 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 12 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 11 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 10.2 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 10.1 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 9.2 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 9.1 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 8.2 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 8.1 Banana 12.09.2014 Lovely Complex 7.2 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 7.1 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 6.2 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 6.1 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 5 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 4 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 3 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 2.2 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 2.1 Banana 11.09.2014 Lovely Complex 1 Banana 11.09.2014