Lục Đạo Thiên Thư

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Manhua .

Chương mới nhất: 49 - Đang tiến hànhLục Đạo Thiên Thư là bộ truyện tranh dựa theo tiểu thuyết của “Lưu Định Kiên” được xem là cảnh giới mới của tiểu thuyết võ hiệp mang tính khiêu chiến nhất, mang Pháp lực huyền ảo hòa vào thế giới võ hiệp, không nói Thần, Qủy, mà dùng nét đặc biệt của võ hiệp huyễn ảo của tôn giáo Trung Quốc, sẽ khiến bạn chấn kinh.

Giới thiệu: Câu truyện diễn ra vào thời đại “Thần Triều, từ khi tiên hoàng giá băng, Thái Tử Lý Vấn Thế bảy tuổi đăng cơ, Thái Hậu Hoàn Lãnh Tuyết buông rèm nghe chính. Thái Hậu không phải là mẹ ruột Thái Tử, là nhân sĩ ngoại tộc, buông rèm nghe chính thật ra là muốn đưa ngoại tộc vào Trung Nguyên chuẩn bị xâm chiếm. Cho nên Thái Tử vào năm 14 tuổi quyết định xuất gia, bề ngoài là vì vạn dân cầu đạo thành Phật, thật ra là tránh sự truy hại của Thái Hậu.

Triều chính rơi vào cơn hỗn loạn chưa từng có, nhân dân mất đi lòng tin ở Hoàng Tộc, chỉ còn cách cầu Thần Phật phù hộ, từ đó các tông phái chánh tà lớn nhỏ phát triển rất nhanh. Trong đó Chánh Giáo là Phật, Đạo, Thần, Mật gọi là Tứ Thần Tông. Thần Tông Tứ Thánh là bốn nhân vật thanh niên đứng đầu Tứ Thần Tông gồm có “Phật Thánh Tình” Mạn Đà La, “Đạo Thánh Tà” Thiên Tru, “Thần Thánh Si” Phong Phi Phàm và “Mật Thánh Hiệp” Ban Thiền Tam Thế. Tứ Thánh quyết tâm ngăn cản “Niết Bàn Kiếp” sắp giáng lâm….


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lục Đạo Thiên Thư 49 comicvn-hamtruyen 16.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 48 comicvn-hamtruyen 16.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 47 comicvn-hamtruyen 2.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 46 comicvn-hamtruyen 2.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 45 comicvn-hamtruyen 2.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 44 comicvn-hamtruyen 2.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 43 comicvn-hamtruyen 2.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 42 comicvn-hamtruyen 2.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 41 comicvn-hamtruyen 2.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 40 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 39 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 38 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 37 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 36 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 35 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 34 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 33 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 32 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 31 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 30 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 29 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 28 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 27 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 26 comicvn-hamtruyen 1.01.2014 Lục Đạo Thiên Thư 25 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 24 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 23 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 22 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 21 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 20 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 19 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 18 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 17 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 16 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 15 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 14 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 13 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 12 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 11 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 10 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 9 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 8 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 7 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 6 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 5 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 4 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 3 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 2 comicvn.net 31.12.2013 Lục Đạo Thiên Thư 1 comicvn.net 31.12.2013