Lucifer and the Biscuit Hammer

Tên khác: Hoshi no Samidare

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Psychological , Romance , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: - Đang tiến hànhTrái Đất đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt bởi thứ vũ khí “Biscuit Hammer” do pháp sư Animus tạo ra. Công chúa Anima đã triệu tập 12 Hiệp sĩ để ngăn chặn thảm họa đó Noi Crezant, một chú thằn lằn được gửi đến để thuyết phục Amamiya Yuuhi cùng nhau trở thành “Hiệp sĩ Thằn lằn”. Tuy nhiên Yuuhi lại có phản ứng không như Noi mong đợi và hơn hết ngay cả đến “công chúa”, người lãnh đạo các hiệp sĩ, lại có mục đích khác ngoài việc cứu Trái Đất.


Lucifer and the Biscuit Hammer manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lucifer and the Biscuit Hammer 27 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 26 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 25 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 24 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 23 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 22 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 21 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 20 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 19 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 18 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 17 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 16 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 15 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 14 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 13 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 12 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 11 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 10 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 9 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 8 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 7 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 6 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 5 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 4 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 3 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 2 thienduongmanga.com 17.09.2013 Lucifer and the Biscuit Hammer 1 thienduongmanga.com 17.09.2013