Lunar Legend Tsukihime

Tên khác: Shingetsutan Tsukihime

Tác giả: .

Thể loại: Action , Horror , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 74 - Hoàn thànhMột tai nạn thời thơ ấu đã ban cho Shiki Tohno một năng lực đặc biệt. Cậu ta có thể nhìn thấy các đường kẻ bí mật – là điểm yếu của tất cả mọi thứ, dù là sinh vật sống hay là một vật vô tri vô giác. Bằng cách cắt theo các đường kẻ đó, Shiki có thể cắt mọi thứ dễ như chơi, không cần dùng tí sức nào.
 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lunar Legend Tsukihime 74 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 73 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 72 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 71 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 70 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 69 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 68 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 67 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 66 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 65 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 64 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 63 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 62 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 61 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 60 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 59 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 58 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 57 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 56 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 55 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 54 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 53 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 52 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 51 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 50 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 49 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 48 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 47 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 46 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 45 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 44 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 43 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 42 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 41 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 40 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 39 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 38 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 37 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 36 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 35 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 34 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 33 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 32 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 31 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 30 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 29 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 28 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 27 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 26 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 25 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 24 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 23 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 22 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 21 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 20 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 19 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 18 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 17 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 16 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 15 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 14 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 13 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 12 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 11 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 10 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 9 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 8 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 7 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 6 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 5 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 4 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 3 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 2 26.01.2016 Lunar Legend Tsukihime 1 26.01.2016