Lưu Luyến Tinh Diệu

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 37 - Đang tiến hànhĐộng cơ gia nhập vào giới showbiz là không thuần khiết. Đóng vai quần chúng qua đường là không thèm để ý. Mà diễn cùng với nam thần thì thành thói quen. Lâm Hướng Nam, sinh ra đã là mệnh, tâm thì càng buồn cười hơn, ôm mộng báo thù, cường thế viết lại kịch bản cũ rích của giới showbiz!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Lưu Luyến Tinh Diệu 37 A3 Manga 16.04.2017 Lưu Luyến Tinh Diệu 36 A3 Manga 16.04.2017 Lưu Luyến Tinh Diệu 35 A3 Manga 15.01.2017 Lưu Luyến Tinh Diệu 34 A3 Manga 13.01.2017 Lưu Luyến Tinh Diệu 33 A3 Manga 12.01.2017 Lưu Luyến Tinh Diệu 32 21.12.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 31 2.12.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 30 30.11.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 29 30.11.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 28 30.11.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 27 30.11.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 26 30.11.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 25 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 24 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 23 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 22 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 21 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 20 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 19 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 18 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 17 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 16 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 15 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 14 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 13 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 12 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 11 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 10 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 9 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 8 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 7 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 6 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 5 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 4 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 3 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 2 16.10.2016 Lưu Luyến Tinh Diệu 1 16.10.2016