Luyện Ngục Trọng Sinh

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror .

Chương mới nhất: 192 - Đang tiến hànhNhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Luyện Ngục Trọng Sinh 192 12.01.2019 Luyện Ngục Trọng Sinh 191 4.01.2019 Luyện Ngục Trọng Sinh 190 20.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 189 18.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 188 17.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 187 13.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 186 12.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 184 6.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 183 6.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 182 4.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 181 3.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 180 2.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 179 1.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 178 1.12.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 177 29.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 176 27.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 175 27.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 174 25.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 173 23.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 172 22.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 171 21.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 170 20.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 169 19.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 168 17.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 167 15.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 165 13.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 164 12.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 163 11.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 162 9.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 160 7.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 159 6.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 156 4.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 155 2.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 154 31.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 153 30.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 152 29.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 151 26.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 150 25.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 149 25.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 148 22.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 147 18.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 146 13.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 145 12.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 144 10.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 143 9.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 141 6.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 140 5.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 139 3.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 138 1.10.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 137 30.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 136 30.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 134 28.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 133 26.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 132 24.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 131 23.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 131 8.11.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 130 21.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 129 20.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 128 19.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 127 18.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 126 16.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 125 12.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 124 9.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 124 9.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 123 7.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 122 5.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 121 3.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 119 1.09.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 118 31.08.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 117 30.08.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 116 28.05.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 115 20.05.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 114 31.03.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 113 30.03.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 111 19.03.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 110 9.03.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 109 24.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 108 22.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 107 18.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 106 17.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 105 14.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 104 11.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 103 10.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 102 10.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 101 1.01.2018 Luyện Ngục Trọng Sinh 100 30.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 99 25.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 98 21.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 97 13.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 96 12.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 95 10.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 94 9.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 93 2.12.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 92 30.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 91 29.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 90 28.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 88 27.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 87 25.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 85 21.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 84 21.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 83 21.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 82 18.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 81 17.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 80 16.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 79 16.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 78 13.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 77 11.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 76 9.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 75 7.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 73 3.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 72 2.11.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 71 30.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 70 30.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 69 26.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 68 25.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 67 24.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 65 22.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 64 21.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 63 20.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 62 20.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 61 17.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 60 17.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 59 14.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 56 12.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 55 10.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 54 10.10.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 53 29.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 52 29.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 51 29.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 50 22.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 49 22.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 48 21.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 47 21.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 46 12.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 45 9.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 44 9.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 43 7.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 42 5.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 41 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 40 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 39 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 38 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 37 31.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 37 4.09.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 36 30.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 35 29.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 34 28.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 33 28.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 32 28.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 31 A3 Manga 25.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 30 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 29 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 28 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 27 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 26 A3 Manga 24.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 25 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 24 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 23 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 22 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 21 21.08.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 20 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 19 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 18 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 17 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 16 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 15 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 14 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 13 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 12 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 11 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 10 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 9 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 8 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 7 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 6 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 5 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 4 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 3 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 2 A3 Manga 18.04.2017 Luyện Ngục Trọng Sinh 1 A3 Manga 18.04.2017