Maga-Tsuki

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Comic , Romance , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 63 - Đang tiến hànhCâu chuyện của chúng ta nói về Yasuke, một hôm cậu ta có một cơ hội ngàn vàng để bày tỏ tình cảm của mình với Akari bạn từ thuở nhỏ, nhưng khi đang làm việc vặt cho chị mình thì Yasuke lại vô tình làm vỡ chiếc gương được phong ấn, và câu chuyện bắt đầu… Liệu Yasuke có bày tỏ được tình cảm của mình và chuyện gì xảy ra cho cậu khi phá bỏ lời nguyền của tấm gương…  

Nguồn: [Harem] – love2d.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Maga-Tsuki 64 4.02.2017 Maga-Tsuki 63 2.01.2017 Maga-Tsuki 63 4.02.2017 Maga-Tsuki 63 14.03.2017 Maga-Tsuki 62 9.12.2016 Maga-Tsuki 61 4.11.2016 Maga-Tsuki 61 9.12.2016 Maga-Tsuki 60 9.12.2016 Maga-Tsuki 59 9.12.2016 Maga-Tsuki 58 9.12.2016 Maga-Tsuki 57 9.12.2016 Maga-Tsuki 56 7.07.2016 Maga-Tsuki 55.2 19.04.2016 Maga-Tsuki 55.2 7.07.2016 Maga-Tsuki 55.1 17.04.2016 Maga-Tsuki 54.2 16.04.2016 Maga-Tsuki 54 16.04.2016 Maga-Tsuki 53.2 1.04.2016 Maga-Tsuki 53.1 30.03.2016 Maga-Tsuki 52 20.03.2016 Maga-Tsuki 51 20.03.2016 Maga-Tsuki 50 20.03.2016 Maga-Tsuki 49 5.03.2016 Maga-Tsuki 49 5.03.2016 Maga-Tsuki 48 20.02.2016 Maga-Tsuki 47 18.02.2016 Maga-Tsuki 46 5.02.2016 Maga-Tsuki 45 31.01.2016 Maga-Tsuki 44 30.01.2016 Maga-Tsuki 43 vechai.info 27.01.2016 Maga-Tsuki 42 vechai.info 27.01.2016 Maga-Tsuki 41.6 27.06.2015 Maga-Tsuki 41.5 27.06.2015 Maga-Tsuki 41 27.06.2015 Maga-Tsuki 40 27.06.2015 Maga-Tsuki 39 27.06.2015 Maga-Tsuki 38 27.06.2015 Maga-Tsuki 37 27.06.2015 Maga-Tsuki 36 27.06.2015 Maga-Tsuki 35 27.06.2015 Maga-Tsuki 34 27.06.2015 Maga-Tsuki 33 27.06.2015 Maga-Tsuki 32 27.06.2015 Maga-Tsuki 31 27.06.2015 Maga-Tsuki 30 27.06.2015 Maga-Tsuki 29 27.06.2015 Maga-Tsuki 28 27.06.2015 Maga-Tsuki 27 27.06.2015 Maga-Tsuki 26 27.06.2015 Maga-Tsuki 25 27.06.2015 Maga-Tsuki 24 27.06.2015 Maga-Tsuki 23 27.06.2015 Maga-Tsuki 22 27.06.2015 Maga-Tsuki 21 27.06.2015 Maga-Tsuki 20 27.06.2015 Maga-Tsuki 19 27.06.2015 Maga-Tsuki 18 27.06.2015 Maga-Tsuki 17 27.06.2015 Maga-Tsuki 16 27.06.2015 Maga-Tsuki 15 27.06.2015 Maga-Tsuki 14 27.06.2015 Maga-Tsuki 13 27.06.2015 Maga-Tsuki 12 27.06.2015 Maga-Tsuki 11 27.06.2015 Maga-Tsuki 10 27.06.2015 Maga-Tsuki 9 27.06.2015 Maga-Tsuki 8 27.06.2015 Maga-Tsuki 7 27.06.2015 Maga-Tsuki 6 27.06.2015 Maga-Tsuki 5 27.06.2015 Maga-Tsuki 4 27.06.2015 Maga-Tsuki 3 27.06.2015 Maga-Tsuki 2 27.06.2015 Maga-Tsuki 1 27.06.2015