Magan & Danai

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , Slice of Life , Webtoon .

Chương mới nhất: 12 - Đang tiến hànhCặp vợ chồng bá đạo trên từng hạt gạo, bộ truyện được thể hiện theo đúng nghĩa. đặt vợ lên đầu là trường sinh bất lão.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Magan & Danai 12 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 11 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 10 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 9 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 8 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 7 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 6 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 5 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 4 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 3 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 2 Demon Victory Team 14.07.2017 Magan & Danai 1 Demon Victory Team 14.07.2017