Magudala de Nemure

Tên khác: Magdala de Nemure; Magdalene de Nemure; Magudara de Nemure; May Your Soul Rest in Magdala

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Romance .

Chương mới nhất: 12 - Đang tiến hànhĐọc là biết, giới thiệu chi mất hay :)) Không có ecchi hay harem nhé, có thầy tu loli thôi =))
Nguồn: [E]-L-[H]Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Magudala de Nemure 12 17.02.2016 Magudala de Nemure 11 [E]-L-[H] 17.11.2015 Magudala de Nemure 10 [E]-L-[H] 9.10.2015 Magudala de Nemure 9 13.08.2015 Magudala de Nemure 8 24.06.2015 Magudala de Nemure 7 24.06.2015 Magudala de Nemure 6 24.06.2015 Magudala de Nemure 5 24.06.2015 Magudala de Nemure 4 24.06.2015 Magudala de Nemure 3 24.06.2015 Magudala de Nemure 2 24.06.2015 Magudala de Nemure 1 24.06.2015