Mahoromatic

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Anime , Comedy , Drama , Ecchi , School Life , Sci-fi , Seinen .

Chương mới nhất: 31.6 - Đang tiến hànhMahoro là một nữ robot chiến đấu được tạo ra để chống lại sự xâm lăng của người ngoài Trái Đất. Vì chiến đấu không ngừng nghỉ, cô chỉ còn tồn tại được 37 ngày trước khi dừng hoạt động vĩnh viễn. Nếu gỡ bỏ các thiết bị chiến đấu, cô sẽ sống được 398 ngày và cô được tự do làm những điều mình muốn. Và cô đã chọn làm người giúp việc cho một cậu bé Suguru Misato.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mahoromatic 46 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 45 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 44 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 43 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 42 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 41 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 40 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 39 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 38 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 37 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 36 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 35 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 34 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 33 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 32 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 31.6 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 31.5 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 31 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 30 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 29 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 28 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 27 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 26.5 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 26 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 25 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 24 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 23 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 22 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 21 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 20 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 19.2 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 19.1 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 19 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 18 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 17 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 16 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 15 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 14 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 13 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 12 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 11 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 10 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 9 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 8 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 7 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 6 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 5.5 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 5 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 4 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 3 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 2 W-Group 26.09.2013 Mahoromatic 1 W-Group 26.09.2013