Mahou Sensei Negima

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Anime , Comedy , Fantasy , Live Action , Shounen .

Chương mới nhất: 355 - Đang tiến hànhNegi Springfield, 1 cậu nhóc 10 tuổi xứ Wales – Anh quốc, mơ ước được trở thành 1 Magister Magi (1 phù thủy với quyền năng rất lớn, và hay giúp người). Mơ ước của Negi là có thể đi tìm người cha “giả bộ chết” của mình. Sau khi tốt nghiệp học viện phù thủy, cậu được giao 1 thử thách là làm 1 thầy giáo dạy anh văn tại học viện Mahora ở Nhật Bản. Chắc chắn đây là 1 nhiệm vụ không dễ dàng cho 1 cậu bé 10 tuổi dạy dỗ 1 lớp 31 học sinh tòan nữ lớn hơn mình và mỗi người 1 vẻ. Ngay đến một người tưởng thành thì công việc này còn khó khăn nữa là một cậu bé 10 tuổi. Bộ truyện chủ yếu xoay quanh công việc của Negi, quan hệ của Negi và các học trò, các cuộc phiêu lưu… của Negi ở ngôi trường này


Mahou Sensei Negima manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mahou Sensei Negima 355 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 354 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 353 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 352 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 351 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 350 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 349 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 348 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 347 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 346 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 345 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 344 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 343 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 342 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 341 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 340 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 339 3.03.2016 Mahou Sensei Negima 338 21.02.2016 Mahou Sensei Negima 337 21.02.2016 Mahou Sensei Negima 336 21.02.2016 Mahou Sensei Negima 335 21.02.2016 Mahou Sensei Negima 334 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 333 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 332 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 331 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 330 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 329 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 328 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 327 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 326 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 325 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 324 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 323 20.02.2016 Mahou Sensei Negima 322 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 321 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 320 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 319 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 318 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 317 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 316 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 315 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 314 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 313 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 312 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 311 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 310 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 310 18.02.2016 Mahou Sensei Negima 309 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 308 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 307 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 306 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 305 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 304 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 303 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 302 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 301 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 300 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 299 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 298 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 297 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 296 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 295 5.02.2016 Mahou Sensei Negima 294 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 293 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 292 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 291 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 290 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 289 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 288 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 287 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 286 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 285 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 284 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 283 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 282 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 281 24.01.2016 Mahou Sensei Negima 280 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 279 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 278 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 277 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 276 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 275 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 274 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 273 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 272 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 271 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 270 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 269 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 268 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 267 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 266 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 265 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 264 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 263 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 262 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 261 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 260 23.01.2016 Mahou Sensei Negima 259 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 258 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 257 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 256 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 255 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 254 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 253 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 252 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 251 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 250 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 249 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 248 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 247 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 246 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 245 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 244 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 243 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 242 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 241 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 240 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 239 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 238 22.01.2016 Mahou Sensei Negima 237 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 236 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 235 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 234 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 233 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 232 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 231 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 230 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 229 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 228 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 227 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 226 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 225 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 224 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 223 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 222 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 221 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 220 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 219 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 218 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 217 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 216 20.01.2016 Mahou Sensei Negima 215 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 214 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 213 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 212 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 211 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 210 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 209 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 208 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 207 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 206 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 205 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 204 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 203 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 202 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 201 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 200 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 199 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 198 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 197 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 196 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 195 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 194 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 193 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 192 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 191 19.01.2016 Mahou Sensei Negima 190 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 189 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 188 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 187 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 186 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 185 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 184 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 183 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 182 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 181 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 180 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 179 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 178 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 177 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 176 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 175 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 174 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 173 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 172 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 171 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 170 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 169 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 168 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 167 11.01.2016 Mahou Sensei Negima 166 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 165 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 164 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 163 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 162 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 161 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 160 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 159 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 158 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 157 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 156 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 155 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 154 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 153 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 152 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 151 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 150 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 149 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 148 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 147 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 146 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 145 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 144 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 143 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 142 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 141 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 140 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 139 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 138 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 137 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 136 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 135 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 134 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 133 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 132 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 131 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 130 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 129 9.01.2016 Mahou Sensei Negima 128 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 127 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 126 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 125 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 124 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 123 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 122 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 121 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 120 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 119 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 118 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 117 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 116 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 115 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 114 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 113 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 112 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 111 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 110 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 109 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 108 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 107 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 106 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 105 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 104 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 103 19.09.2015 Mahou Sensei Negima 102 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 101 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 100 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 99 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 98 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 97 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 96 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 95 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 94 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 93 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 92 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 91 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 90 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 89 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 88 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 87 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 86 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 85 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 84 12.09.2015 Mahou Sensei Negima 83 10.09.2015 Mahou Sensei Negima 82 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 81 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 80 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 79 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 78 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 77 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 76 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 75 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 74 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 73 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 72 8.09.2015 Mahou Sensei Negima 71 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 70 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 69 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 68 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 67 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 66 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 65 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 64 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 63 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 62 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 61 22.08.2015 Mahou Sensei Negima 60 21.08.2015 Mahou Sensei Negima 59 21.08.2015 Mahou Sensei Negima 58 21.08.2015 Mahou Sensei Negima 57 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 56 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 55 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 54 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 53 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 52 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 51 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 50 16.08.2015 Mahou Sensei Negima 49 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 48 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 47 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 46 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 45 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 44 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 43 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 42 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 41 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 40 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 39 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 38 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 37 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 36 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 35 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 34 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 33 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 32 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 31 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 30 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 29 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 28 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 27 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 26 15.08.2015 Mahou Sensei Negima 25 14.08.2015 Mahou Sensei Negima 24 14.08.2015 Mahou Sensei Negima 23 14.08.2015 Mahou Sensei Negima 22 14.08.2015 Mahou Sensei Negima 21 14.08.2015 Mahou Sensei Negima 20 7.08.2015 Mahou Sensei Negima 19 7.08.2015 Mahou Sensei Negima 18 7.08.2015 Mahou Sensei Negima 16 7.08.2015 Mahou Sensei Negima 15 7.08.2015 Mahou Sensei Negima 14 7.08.2015 Mahou Sensei Negima 13 7.08.2015 Mahou Sensei Negima 12 19.07.2015 Mahou Sensei Negima 11 19.07.2015 Mahou Sensei Negima 10 19.07.2015 Mahou Sensei Negima 9 19.07.2015 Mahou Sensei Negima 8 8.07.2015 Mahou Sensei Negima 7 8.07.2015 Mahou Sensei Negima 6 8.07.2015 Mahou Sensei Negima 5 8.07.2015 Mahou Sensei Negima 4 8.07.2015 Mahou Sensei Negima 3 8.07.2015 Mahou Sensei Negima 2 8.07.2015 Mahou Sensei Negima 1 8.07.2015