Majin Tantei Nougami Neuro

Tên khác: Demonic Detective Nougami Neuro

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Horror , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 91 - Đang tiến hànhNhân vật chính của Majin Tantei Nougami Neuro là ác quỷ Neuro luôn luôn thèm khát được ăn những ‘bí ẩn’. Ở địa ngục không thể nào thỏa mãn được cơn đói đó nên Neuro đã lên thế giới loài người nhằm tìm kiếm những ‘bí ẩn’. Vụ án mạng của cha một cô gái có vẻ khá hấp dẫn với Neuro… Nhưng điều gì còn đang chờ đợi hai người ở phía trước? Thói phàm ăn của Neuro sẽ dẫn 2 người vào những vụ án gay cấn, kinh hiểm đến đâu? Hãy cùng tìm hiểu trong series Majin Tantei Nougami Neuro cực gay cấn và hấp dẫn này.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Majin Tantei Nougami Neuro 91 $inister 30.12.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 90 $inister 30.12.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 89 $inister 30.12.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 88 $inister 30.12.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 87 $inister 30.12.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 86 $inister 29.07.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 85 $inister 29.07.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 84 $inister 29.07.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 83 $inister 29.07.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 82 $inister 29.07.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 81 $inister 29.07.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 80 6.06.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 79 6.06.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 78 6.06.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 77 6.06.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 76 6.06.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 75 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 74 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 73 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 72 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 71 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 70.5 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 70 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 69 $inister 25.04.2017 Majin Tantei Nougami Neuro 68 $inister 7.11.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 67 $inister 7.11.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 66 $inister 23.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 65 $inister 23.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 64 $inister 23.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 63 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 62 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 61 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 60 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 59 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 58 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 57 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 56 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 55 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 54 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 53 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 52 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 51 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 50 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 49 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 48 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 47 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 46 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 45 $inister 2.10.2015 Majin Tantei Nougami Neuro 44 $inister 24.10.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 43 $inister 9.10.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 42 $inister 7.10.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 41 $inister 21.09.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 40 $inister 11.09.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 39 $inister 24.08.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 38 $inister 12.08.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 37 $inister 12.08.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 36 $inister 11.07.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 35 $inister 4.06.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 34 $inister 31.05.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 33 $inister 28.05.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 32 $inister 26.05.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 31 $inister 26.05.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 30 $inister 22.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 29 $inister 22.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 28 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 27 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 26 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 25.5 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 25 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 24 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 23 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 22 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 21 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 20 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 19 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 18 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 17 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 16 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 15 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 14 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 13 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 12 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 11 $inister 7.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 10 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 9 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 8 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 7 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 6 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 5 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 4 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 3 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 2 $inister 6.04.2014 Majin Tantei Nougami Neuro 1 $inister 6.04.2014