Makai Ouji: Devils and Realist

Tên khác: Hell Prince - Devils and Realist

Tác giả: , .

Thể loại: Fantasy , Historical , Josei , Mystery , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 95 - Đang tiến hànhWilliam Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Cậu ấy đi học ở một trường học có uy tín, sống ở một biệt thự rộng lớn với chú và quản gia. Nhưng khi sự nghiệp của chú cậu sụp đổ, nhà Twining đã bị phá sản. Khi đang ở trong nhà kho tìm đồ để bán lấy tiền, William tình cờ biết được căn phòng bí mật. Căn phòng này chứa một phong ấn ma thuật mà William vô tình triệu hồi một con quỷ. Con quỷ này, Dantalion, đã nói với William rằng anh là người duy nhất có quyền chọn “người cai trị thế” của thế giới quỷ! Và rồi, lẽ đương nhiên là những người muốn ngai vàng cứ bám theo William – một cậu nhóc khó chịu và vô cùng ‘nai’.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Makai Ouji: Devils and Realist 95 27.05.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 94 27.05.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 93 27.05.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 92 27.05.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 91 17.04.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 90 27.05.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 89 27.05.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 87 Miu Miu 15.01.2018 Makai Ouji: Devils and Realist 86 7.09.2017 Makai Ouji: Devils and Realist 85 5.08.2017 Makai Ouji: Devils and Realist 84 8.07.2017 Makai Ouji: Devils and Realist 83 15.05.2017 Makai Ouji: Devils and Realist 82 5.05.2017 Makai Ouji: Devils and Realist 81 Miu Miu 19.03.2017 Makai Ouji: Devils and Realist 80 Miu Miu 19.03.2017 Makai Ouji: Devils and Realist 79 31.12.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 78 31.12.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 77 Miu Miu 13.08.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 76 Miu Miu 13.08.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 75 Miu Miu 21.05.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 74 Miu Miu 28.03.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 73 28.02.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 72 Miu Miu 13.02.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 71 1.01.2016 Makai Ouji: Devils and Realist 70 25.12.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 69 17.11.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 68 17.11.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 67 Miu Miu 16.10.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 66 Miu Miu 16.09.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 65 Miu Miu 16.09.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 64 Miu Miu 4.09.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 63 Miu Miu 4.09.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 62 Miu Miu 2.08.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 61 Miu Miu 2.08.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 60 Miu Miu 2.08.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 59 Miu Miu 2.08.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 58 2.08.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 57 2.08.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 56 Miu Miu 26.03.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 55 Miu Miu 26.03.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 54 Miu Miu 26.02.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 53 Miu Miu 13.02.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 52 Miu Miu 13.02.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 51 Miu Miu 13.02.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 50 Miu Miu 12.01.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 49 Miu Miu 11.01.2015 Makai Ouji: Devils and Realist 48 Miu Miu 29.12.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 47 Miu Miu 29.12.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 46 Miu Miu 22.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 45 Miu Miu 2.12.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 44 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 43 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 42 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 41 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 40 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 39 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 38 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 37 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 36 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 35 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 34 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 33 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 32 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 31 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 30 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 29 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 28 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 27 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 25 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 24 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 23 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 22 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 21 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 20 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 19 Miu Miu 3.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 18.5 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 18 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 17 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 16 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 15 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 14 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 13 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 12 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 11 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 10.5 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 10 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 9 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 8 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 7 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 6 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 5.5 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 5 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 4 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 3 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 2 Miu Miu 2.11.2014 Makai Ouji: Devils and Realist 1 Miu Miu 2.11.2014