Mangaka-san to Assistant-san to

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance .

Chương mới nhất: 151.5 - Đang tiến hànhCâu chuyện hài hước về Mangaka Aito Yuuki và phụ tá Ashisu Sahoto. Aito-san đôi khi không hiểu được cảm xúc của nhân vật mình vẽ nên phải nhờ trợ lý để thực hành, có lúc lợi dụng chạm vào ngực cô trợ lý xinh đẹp của mình. Đây là câu chuyện hài hước về cuộc sống của một mangaka không thể bỏ qua, sau này còn nhiều char nũ xinh đẹp đang chờ đợi các bạn

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mangaka-san to Assistant-san to 151.5 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 151.4 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 151.3 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 151.2 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 151.1 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 151 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 150 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 149 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 148 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 147 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 146 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 145 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 144 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 143 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 142 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 141 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 140 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 139 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 138 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 137 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 136 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 135 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 134 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 133 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 132 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 131 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 130 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 129 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 128 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 127 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 126 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 125 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 124 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 123 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 122 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 121 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 120 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 119 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 118 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 117 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 116 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 115 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 114 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 113 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 112.5 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 112 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 111 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 110 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 109 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 108 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 107 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 106 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 105 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 104 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 103 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 102 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 101 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 100 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 99 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 98 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 97 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 96 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 95 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 94.5 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 94 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 93 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 92 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 91 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 90 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 89 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 88 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 87 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 86 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 85 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 84 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 83 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 82 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 81 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 80 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 79 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 78 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 77 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 76 Hayate_Ayasaki 2.12.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 75 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 74 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 73 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 72 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 71 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 70 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 69 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 68 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 67.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 67 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 66 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 65 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 64 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 63 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 62 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 61 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 60 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 59 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 58 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 57 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 56 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 55 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 54 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 53 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 52 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 51 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 50 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 49 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 48 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 47 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 46 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 45 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 44 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 43 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 42 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 41 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 40 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 39 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 38 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 37 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 36 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 35.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 35 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 34 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 33.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 33 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 32 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 31 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 30 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 29 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 28.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 28 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 27 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 26.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 26 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 25.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 25 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 24 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 23.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 23 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 22 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 21.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 21 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 20 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 19.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 19 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 18 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 17.5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 17 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 16 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 15 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 14 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 13 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 12 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 11 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 10 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 9 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 8 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 7 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 6 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 5 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 4 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 3 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 2 Hayate_Ayasaki 12.11.2014 Mangaka-san to Assistant-san to 1 Hayate_Ayasaki 12.11.2014