Mankichi – Đại Tướng Nhóc Con

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , School Life .

Chương mới nhất: 30 - Đang tiến hànhMankichi là một cậu bé ngang ngạnh và thích đánh lộn, tuy vậy, lại có lòng hiệp nghĩa. Mankichi cứu Tomoko, và đánh bại ba tên tù vượt ngục. Từ đó, các cậu trai trong làng tình nguyện xin làm lính của “đại tướng” Mankichi. Nhưng Mankichi lại bị thua nhà sư Washo, và bị bắt không được đánh lộn nữa.