Mạo Bài Đại Anh Hùng

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Fantasy , Martial Arts .

Chương mới nhất: 28 - Đang tiến hànhĐằng sau cái kích tình lãng mạn là máu và nước mắt, bên cạnh những đoạn gian xảo hạ tiện, hài hước cười mém té ghế là những đoạn bi tráng – “bi” khiến cho người ta muốn khóc, mà “tráng” giống như một bản sử thi…. Một đất nước nhỏ bé, một dân tộc hiền lành, thậm chí yếu đuối, dãy dụa, khó khăn giữ nước… giữa muôn trùng đạn khói, là những tiếng ca đầy tình yêu thương đất mẹ, trong những con người thậm chí có khi còn ti tiện gian manh, là một lòng yêu nước, yêu cuộc sống, và sẵn sàng hy sinh đến không ai ngờ…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mạo Bài Đại Anh Hùng 28 hamtruyen.com 9.04.2016 Mạo Bài Đại Anh Hùng 27 hamtruyen.com 12.03.2016 Mạo Bài Đại Anh Hùng 26 hamtruyen.com 19.01.2016 Mạo Bài Đại Anh Hùng 25 hamtruyen.com 16.12.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 24 hamtruyen.com 17.11.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 23 hamtruyen.com 17.11.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 22 29.10.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 21 14.09.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 20 hamtruyen.com 26.08.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 19 hamtruyen.com 26.08.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 18 hamtruyen.com 26.08.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 17 hamtruyen.com 26.08.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 16 hamtruyen.com 26.08.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 15 hamtruyen.com 5.05.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 14 hamtruyen.com 5.05.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 13 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 12 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 11 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 10 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 9 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 8 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 7 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 6 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 5 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 4 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 3 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 2 hamtruyen.com 8.03.2015 Mạo Bài Đại Anh Hùng 1 hamtruyen.com 8.03.2015