loading...

Maoyuu Maoh Yuusha – “Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo” “Kotowaru!”

Tên khác: Maoyuu Maoh Yuusha - "Quy phục ta đi, anh hùng!" "Ta từ chối"

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Anime , Historical , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 48 - Đang tiến hànhBối cảnh:  Tại một nơi xa xôi nằm tít mù ở tận cái chỗ khỉ ho gò gáy nào đấy, cách rất xa Trái Đất văn minh hiền hòa và xinh đẹp của chúng ta, có một thế giới khác đang ở vào độ trung cổ. Tại thế giới này, con người sinh sống theo các vương quốc phong kiến, dưới sự cai trị của các bậc vua chúa hoàng hậu anh minh và hết mực dở hơi. Đặc biệt hơn là thế giới loài người ở đây không có tên người riêng, mọi người đều xưng hô bằng nghề nghiệp và chức vụ. Đây có lẽ đã là một thế giới yên bình nếu ở phương Nam, nơi cánh cổng thông tới quỷ giới, con người phải đấu tranh chống lại ách xâm lăng của đội quân ma vương.

Cốt truyện: Anh Hùng, chiến binh vĩ đại nhất của loài người, với hy vọng chấm dứt cuộc chiến tranh, đã tả xung hữu đột, xông pha cảm tử, một mình lao vào quỷ giới, đột nhập lâu đài ác quỷ, sào huyệt của Ma Vương. Nhưng đúng giây phút chạm trán kẻ thủ ác, Anh Hùng mới ngớ người ra thấy Ma Vương là một… err… một mỹ nữ ngực bự. Càng bất ngờ hơn khi Ma Vương đối phó với chàng bằng một… bài giảng về kinh tế học. Rồi cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 48 Wicked House 18.04.2017 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 47 Wicked House 18.03.2017 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 46 23.02.2017 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 45 MTO 25.08.2016 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 44 MTO 21.11.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 43 14.11.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 42 17.10.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 41 MTO 2.09.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 40 MTO 18.08.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 39 MTO 4.08.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 38 MTO 6.08.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 37 MTO 29.07.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 36 MTO 20.07.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 35 MTO 27.05.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 34 MTO 15.02.2015 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 33 MTO 30.12.2014 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 32 MTO 30.12.2014 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 31 MTO 28.07.2014 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 30 MTO 8.06.2014 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 29 MTO 12.03.2014 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 28 MTO 28.01.2014 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 27 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 26 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 25 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 24 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 23 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 22 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 21 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 20 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 19 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 18 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 17 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 16 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 15 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 14 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 13 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 12 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 11 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 10 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 9 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 8 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 7 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 6 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 5 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 4 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 3 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 2 MTO 17.10.2013 Maoyuu Maoh Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!" 1 MTO 17.10.2013