x

Marry Grave

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 52 - Đang tiến hànhSawyer chu du khắp thế giới để thu thập đủ nguyên liệu ma thuật hoàn thành \”công thức người chết\” để hồi sinh người vợ đã tự biến mình thành \”nguyên liệu cuối cùng\” hồi sinh anh trở lại bằng chính công thức đó. Liệu anh ấy có thành công hay lại giống ng vợ quá cố..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Marry Grave 52 2.03.2019 Marry Grave 50 27.02.2019 Marry Grave 48 26.02.2019 Marry Grave 47 23.02.2019 Marry Grave 46 21.02.2019 Marry Grave 45 11.02.2019 Marry Grave 44 9.02.2019 Marry Grave 43 19.01.2019 Marry Grave 42 18.01.2019 Marry Grave 41 30.12.2018 Marry Grave 39 26.12.2018 Marry Grave 38 26.12.2018 Marry Grave 37 6.12.2018 Marry Grave 36 12.11.2018 Marry Grave 34 9.11.2018 Marry Grave 19 15.10.2018 Marry Grave 18 15.10.2018 Marry Grave 17 15.10.2018 Marry Grave 16 15.10.2018 Marry Grave 15 15.10.2018 Marry Grave 14 15.10.2018 Marry Grave 13 15.10.2018 Marry Grave 12 15.10.2018 Marry Grave 11 15.10.2018 Marry Grave 10 15.10.2018 Marry Grave 9 15.10.2018 Marry Grave 8 15.10.2018 Marry Grave 7 15.10.2018 Marry Grave 6 15.10.2018 Marry Grave 5 15.10.2018 Marry Grave 4 15.10.2018 Marry Grave 3 15.10.2018 Marry Grave 2 15.10.2018 Marry Grave 1 15.10.2018