Mashle: Magic and Muscles

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 73 - Đang tiến hànhNgày xửa ngày xưa, có một thế giới nơi phép thuật có thể chi phối mọi thứ. Nhưng sâu trong rừng có một thanh niên dành thời gian để luyện tập cơ bắp. Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng cậu ta có một cuộc sống yên bình với cha mình. Rồi một ngày, cuộc sống của cậu gặp nguy hiểm! Cơ thể của Saitama sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những pháp sư? Cơ bắp được luyện tập của cậu có thể sánh vai với các pháp sư ưu tú …? Câu chuyện về Saitama ở Hogwarts bắt đầu!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Mashle: Magic and Muscles 73 12.08.2021 Mashle: Magic and Muscles 72 4.08.2021 Mashle: Magic and Muscles 71 20.07.2021 Mashle: Magic and Muscles 70 13.07.2021 Mashle: Magic and Muscles 69 6.07.2021 Mashle: Magic and Muscles 68 30.06.2021 Mashle: Magic and Muscles 67 22.06.2021 Mashle: Magic and Muscles 66 15.06.2021 Mashle: Magic and Muscles 65 8.06.2021 Mashle: Magic and Muscles 64 3.06.2021 Mashle: Magic and Muscles 63 25.05.2021 Mashle: Magic and Muscles 62 18.05.2021 Mashle: Magic and Muscles 61 12.05.2021 Mashle: Magic and Muscles 60 11.05.2021 Mashle: Magic and Muscles 59 20.04.2021 Mashle: Magic and Muscles 58 14.04.2021 Mashle: Magic and Muscles 57 7.04.2021 Mashle: Magic and Muscles 56 30.03.2021 Mashle: Magic and Muscles 55 24.03.2021 Mashle: Magic and Muscles 54 16.03.2021 Mashle: Magic and Muscles 53 10.03.2021 Mashle: Magic and Muscles 52 3.03.2021 Mashle: Magic and Muscles 51 25.02.2021 Mashle: Magic and Muscles 50 16.02.2021 Mashle: Magic and Muscles 49 9.02.2021 Mashle: Magic and Muscles 48 7.02.2021 Mashle: Magic and Muscles 47 26.01.2021 Mashle: Magic and Muscles 46 19.01.2021 Mashle: Magic and Muscles 45 5.01.2021 Mashle: Magic and Muscles 44 23.12.2020 Mashle: Magic and Muscles 43 15.12.2020 Mashle: Magic and Muscles 42 8.12.2020 Mashle: Magic and Muscles 41 2.12.2020 Mashle: Magic and Muscles 40 23.11.2020 Mashle: Magic and Muscles 39 17.11.2020 Mashle: Magic and Muscles 38 11.11.2020 Mashle: Magic and Muscles 37 3.11.2020 Mashle: Magic and Muscles 36 27.10.2020 Mashle: Magic and Muscles 35 19.10.2020 Mashle: Magic and Muscles 34 13.10.2020 Mashle: Magic and Muscles 33 6.10.2020 Mashle: Magic and Muscles 32 29.09.2020 Mashle: Magic and Muscles 31 20.09.2020 Mashle: Magic and Muscles 30 15.09.2020 Mashle: Magic and Muscles 29 8.09.2020 Mashle: Magic and Muscles 28 1.09.2020 Mashle: Magic and Muscles 27 24.08.2020 Mashle: Magic and Muscles 26 12.08.2020 Mashle: Magic and Muscles 25 12.08.2020 Mashle: Magic and Muscles 24 21.07.2020 Mashle: Magic and Muscles 23 14.07.2020 Mashle: Magic and Muscles 22 7.07.2020 Mashle: Magic and Muscles 21 28.06.2020 Mashle: Magic and Muscles 20 23.06.2020 Mashle: Magic and Muscles 19 16.06.2020 Mashle: Magic and Muscles 18 9.06.2020 Mashle: Magic and Muscles 17 2.06.2020 Mashle: Magic and Muscles 16 27.05.2020 Mashle: Magic and Muscles 15 20.05.2020 Mashle: Magic and Muscles 14 12.05.2020 Mashle: Magic and Muscles 13 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 12 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 11 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 10 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 9 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 8 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 7 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 6 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 5 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 4 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 3 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 2 28.04.2020 Mashle: Magic and Muscles 1 28.04.2020