Masks

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Fantasy , Romance .

Chương mới nhất: 8 - Đang tiến hành1938, Justice Party – một tổ chức tội phạm trá hình- dành được quyền kiểm soát New York, chúng liên tục ban hành những bộ luật mới có lợi cho bản thân chúng và trấn áp người dân vô tội. Những vigilante mang mặt nạ lúc này là hy vọng duy nhất của người dân bởi vì họ phục vụ một thứ cao hơn cả pháp luật…họ phục vụ cho chính nghĩa.aTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Masks 8 dmt 13.11.2014 Masks 7 dmt 13.11.2014 Masks 6 dmt 13.11.2014 Masks 5 dmt 13.11.2014 Masks 4 dmt 13.11.2014 Masks 3 dmt 13.11.2014 Masks 2 dmt 13.11.2014 Masks 1 dmt 13.11.2014